مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
کوزو گل محمد قوبه آق اویلی بشگرد 1200 52.0 11 01:34.800
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
گل آشورآباد حاج علی یمودی عید محمد غراوی 1000 50.0 9 01:08.680
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
کوزو گل محمد قوبه بی نام 1000 0.0