مربی آنه محمد حاجی زاده
405
38
57
52
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
گودبابا از 0 تا 40 میکائیل خندان محمود قولرعطا 1000 0.0 5 / 7 01:05.480 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
سیگل از 16 تا 38 سلیم وسلمان ناظری 1000 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
کاکامامبو هندیکاپ حاج هادی ساعی ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 4 01:01.450 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
کاکامامبو از 24 تا 108 حاج هادی ساعی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 7 01:02.010 -