مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
فرانک حاج یوسف جرجانی 1000 0.0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
آرامه دانیال ظفریان فیض الله رجال 1000 0.0 1 01:00.130