مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
فرانک حاج یوسف جرجانی 1000 0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
آرامه دانیال ظفریان فیض الله رجال 1000 0 1 01:00.130