Close
مربی موسی آق ارکاکلی
تعداد مسابقات: 243
مقام اول: 25
مقام دوم: 25
مقام سوم: 33
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
تکتوم از 26 تا 72 کاوه اختراعی 1700 0.0 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
تکتوم از 16 تا 100 کاوه اختراعی عبدالرحیم آرامیده 1500 0.0 1 / 8 1:43.700 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
امرسای از 8 تا 58 کاوه اختراعی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 2 / 7 1:00.210 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
امرسای از 0 تا 36 کاوه اختراعی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 2 / 6 1:05.640 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
دلاور آژند از 8 تا 44 حاج محمدرضا اختراعی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 8 / 12 1:05.600 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
تکتوم از 16 تا 100 کاوه اختراعی عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 6 / 8 1:47.660 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
امرسای از 0 تا 36 کاوه اختراعی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 6 1:01.690 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
تکتوم از 8 تا 38 کاوه اختراعی عنایت اله قولرعطا 1550 0.0 3 / 11 1:45.530 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
تکتوم از 12 تا 38 کاوه اختراعی ستار مهرانی 1000 0.0 7 / 11 1:02.970 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
امرسای از 0 تا 36 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 4 / 5 1:04.350 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
دلاور آژند از 8 تا 44 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 7 / 8 1:06.470 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
تکتوم از 10 تا 248 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 4 / 9 1:02.070 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
دلاور آژند از 8 تا 56 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 8 / 8 1:05.620 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
دلاور آژند 0 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 1 / 11 1:04.080 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
تکتوم 8-14 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی 1000 0.0 5 / 9 1:02.420 -