مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ناز آباد حاج ابراهیم تراج یاسر جرجانی 1700 55.0 2 02:03.940
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ناز آباد احمد تراچ احمد پقه 1000 0.0 2 01:09.490
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
ناز آباد احمد تراچ احمد پقه 1000 0.0 1 01:08.910