مربی احمد تراچ
24
5
3
0
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
ناز آباد هندیکاپ حاج ابراهیم تراج یاسر جرجانی 1700 55.0 2 / 6 02:03.940 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ناز آباد از 8 تا 78 احمد تراچ احمد پقه 1000 0.0 2 / 7 01:09.490 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
ناز آباد از 2 تا 78 احمد تراچ احمد پقه 1000 0.0 1 / 9 01:08.910 -