مربی اراز زارعی کسلخه
795
81
89
63
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
گل آفرین از 36 تا 78 آنجان کردی محمود قولرعطا 1500 0.0 8 / 8 01:43.020 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دلاور از 10 تا 108 کاکا حاجی اسماعیلی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 9 01:04.240 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
نیرو از 4 تا 26 طاهر امیری محمود قولرعطا 1500 0.0 5 / 7 01:50.240 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
نیرو از 4 تا 32 طاهر امیری عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 11 01:03.440 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
لورسن دنجر از 24 تا 48 محمدرضا شهبازی عبدالناصر قزل 1500 0.0 5 / 6 01:41.380 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دلاور از 8 تا 42 کاکا حاجی اسماعیلی 1000 0.0 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
میترا از 20 تا 248 نعمت و رحمت طعنه عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 / 10 01:02.690 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
لورسن دنجر از 24 تا 54 محمدرضا شهبازی احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:03.890 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
گل آفرین از 40 تا 78 آنجان کردی محمود قولرعطا 1500 0.0 3 / 7 01:44.350 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
نیرو از 4 تا 38 طاهر امیری 1500 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ماه ثانی از 16 تا 100 شرکت حمل و نقل بار آق قلا فیض الله رجال 1500 0.0 8 / 8 01:58.220 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نیرو از 0 تا 44 طاهر امیری محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 11 01:04.090 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
میترا از 20 تا 100 نعمت و رحمت طعنه عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 8 01:01.210 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هلهله طلایی از 0 تا 58 محمد جواد طلایی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 6 / 7 01:02.050 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
هلهله طلایی از 8 تا 70 محمد جواد طلایی عبدالناصر قزل 1000 0.0 5 / 5 01:02.390 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
یوکسل از 30 تا 248 شهیدان عبدی وعثمان حبیبلی عبدالناصر قزل 1550 0.0 7 / 8 01:45.060 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
گل آفرین هندیکاپ آنجان کردی آق اویلی بشگرد 1600 55.0 5 / 6 01:47.340 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ماه ثانی از 12 تا 38 ابوالحسن پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 11 01:02.300 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گل آفرین از 38 تا 96 آنجان کردی بایرام محمد قولاق 1550 0.0 7 / 9 01:44.690 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یادبابا از 2 تا 140 زنده یاد بابا پوری عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 11 01:01.940 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
ماه ثانی از 10 تا 248 مرحوم خوجه گلدی برهان آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 9 01:02.000 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یوکسل از 22 تا 72 حاج ارازقلیچ هوزیاری عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 7 01:01.190 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
تیزبال از 10 تا 28 طاهر امیری یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 8 01:04.780 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نیرو از 0 تا 48 طاهر امیری یاسر جرجانی 1000 0.0 4 / 11 01:04.010 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
آیخان 0 حمید اسماعیلی احمد پقه 1000 0.0 11 / 11 01:15.110 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
نیرو 0 طاهر امیری ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 11 01:05.230 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
یادبابا 2-6 زنده یاد بابا پوری ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 5 01:03.450 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
میترا 8-14 یوسف و متین بنداد عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 / 9 01:00.660 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
ماه ثانی 8-14 مرحوم خوجه گلدی برهان احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:02.940 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
تیزبال 8-14 طاهر امیری احمد پقه 1000 0.0 6 / 10 01:03.170 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
گل آفرین 28-40 آنجان کردی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 2 / 10 01:01.080 -