مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
گل آفرین آنجان کردی محمود قولرعطا 1500 0.0 8 01:43.020
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
دلاور کاکا حاجی اسماعیلی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 01:04.240
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
نیرو طاهر امیری محمود قولرعطا 1500 0.0 5 01:50.240
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
نیرو طاهر امیری عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 01:03.440
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
لورسن دنجر محمدرضا شهبازی عبدالناصر قزل 1500 0.0 5 01:41.380
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
دلاور کاکا حاجی اسماعیلی 1000 0.0
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
میترا نعمت و رحمت طعنه عبداله قولرعطا 1000 0.0 5 01:02.690
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
لورسن دنجر محمدرضا شهبازی احمد پقه 1000 0.0 6 01:03.890
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
گل آفرین آنجان کردی محمود قولرعطا 1500 0.0 3 01:44.350
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
نیرو طاهر امیری 1500 0.0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
ماه ثانی شرکت حمل و نقل بار آق قلا فیض الله رجال 1500 0.0 8 01:58.220
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
نیرو طاهر امیری محمود قولرعطا 1000 0.0 2 01:04.090
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
میترا نعمت و رحمت طعنه عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 01:01.210
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
هلهله طلایی محمد جواد طلایی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 6 01:02.050
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
هلهله طلایی محمد جواد طلایی عبدالناصر قزل 1000 0.0 5 01:02.390
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
یوکسل شهیدان عبدی وعثمان حبیبلی عبدالناصر قزل 1550 0.0 7 01:45.060
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
گل آفرین آنجان کردی آق اویلی بشگرد 1600 55.0 5 01:47.340
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
ماه ثانی ابوالحسن پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 01:02.300
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
گل آفرین آنجان کردی بایرام محمد قولاق 1550 0.0 7 01:44.690
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یادبابا زنده یاد بابا پوری عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 01:01.940
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
ماه ثانی مرحوم خوجه گلدی برهان آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 01:02.000
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
یوکسل حاج ارازقلیچ هوزیاری عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 01:01.190
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
تیزبال طاهر امیری یاسر جرجانی 1000 0.0 8 01:04.780
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
نیرو طاهر امیری یاسر جرجانی 1000 0.0 4 01:04.010
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
آیخان حمید اسماعیلی احمد پقه 1000 0.0 11 01:15.110
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
نیرو طاهر امیری ستار مهرانی 1000 0.0 4 01:05.230
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
یادبابا زنده یاد بابا پوری ستار مهرانی 1000 0.0 4 01:03.450
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
میترا یوسف و متین بنداد عبدالناصر قزل 1000 0.0 1 01:00.660
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
ماه ثانی مرحوم خوجه گلدی برهان احمد پقه 1000 0.0 6 01:02.940
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
تیزبال طاهر امیری احمد پقه 1000 0.0 6 01:03.170
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
گل آفرین آنجان کردی بهزاد قلیخانی 1000 0.0 2 01:01.080