مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مایا حاج آخوند پرویز احمد پقه 1500 0.0 6 01:43.490