مربی ادریس قلیچی
93
14
13
14
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
پراخت هندیکاپ پرورش اسب یاسین یاسر عبداله قولرعطا 2200 52.0 6 / 6 02:50.630 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
پدیده از 0 تا 26 مهندس ضیایی ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 10 01:09.220 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
توران از 0 تا 30 مهندس ضیایی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 12 01:15.540 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
پراخت از 0 تا 30 پرورش اسب یاسین یاسر 1500 0.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
پراخت از 10 تا 30 پرورش اسب یاسین یاسر احمد پقه 1000 0.0 6 / 7 01:09.990 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
پراخت از 0 تا 10 پرورش اسب یاسین یاسر یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 7 01:09.460 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
میراث ترکمن مبتدی نبرده امیر سالار شاکری بایرام محمد تاجی زاده 1000 0.0 7 / 12 01:15.560 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
توران مبتدی نبرده مهندس ضیایی طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 12 01:15.730 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
توران 0 مهندس ضیایی احمد پقه 1000 0.0 5 / 9 01:15.610 -