مربی حمید صالح پور
38
5
5
4
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
رایکا فدک از 0 تا 12 فاطمه حسینی احمد پقه 1000 0.0 12 / 12 01:20.120 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
شباهنگ از 0 تا 12 محمدحسینی نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 7 01:10.450 -