مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
جیحون مرحوم صالح صالح پور احمد پقه 1500 0.0 2 01:44.010
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
جیحون مرحوم صالح صالح پور بایرام محمد قولاق 1000 0.0 7 00:59.360