مربی کاکا قلرعطا
5
0
1
0
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یاشار هندیکاپ علی ایشان خلیقی سید احمد پقه 1500 52.0 6 / 7 01:58.190 -