مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
یاشار علی ایشان خلیقی سید احمد پقه 1500 52.0 6 01:58.190