مربی یازلی اونق
11
1
1
1
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
عقیق خان از 8 تا 52 باشگاه سوارکاری عقیق عبداله قولرعطا 1500 0.0 5 / 7 01:44.320 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سیووا از 10 تا 108 سید محمد حافظی عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 9 01:05.220 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
پارمیداز از 8 تا 58 مسعود سلطانیان زاده احمد پقه 1000 0.0 6 / 7 01:00.970 -