مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
عقیق خان باشگاه سوارکاری عقیق عبداله قولرعطا 1500 0.0 5 01:44.320
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سیووا سید محمد حافظی عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 01:05.220
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
پارمیداز مسعود سلطانیان زاده احمد پقه 1000 0.0 6 01:00.970