مربی رجب قلیچ گوگ نژاد
483
55
50
47
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
گل جهان هندیکاپ سازمان بورس اوراق بهادار احمد پقه 2200 50.0 3 / 6 02:44.280 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
قره گلوله هندیکاپ شرکت بورس اوراق بهادار 1700 53.0 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
گل جهان هندیکاپ علیرضا ستاری احمد پقه 1500 50.0 4 / 6 01:54.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
گل جهان هندیکاپ مصطفی عطازاده 1500 50.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
قره گلوله از 8 تا 50 کیوان سرکاری احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:12.140 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
گل کسلخه از 0 تا 10 غلامرضا خلخالی رضا کریمی 1000 0.0 4 / 7 01:11.260 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
قره گلوله از 8 تا 78 احمد تراچ یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 7 01:09.720 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
گل کسلخه از 0 تا 18 غلامرضا خلخالی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 8 01:15.380 -