مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دومنیک محمدمهدی بابالوئی ستار مهرانی 2200 57 1 02:23.98
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دومنیک محمدتقی بابالوئی ستار مهرانی 1000 55 2 01:00.94
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رویال دیاموند محمدتقی و میثم بابالویی رامین قهرمان 1000 50 3 01:00.58
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دومنیک محمدتقی بابالوئی ستار مهرانی 1200 53 2 01:12.06
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
کینگ آو اسپریت حمید تهراچی عید محمد غراوی 1000 52 11
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دومنیک محمدتقی بابالوئی یاسر جرجانی 1550 52 3 01:38.26
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فیوره حسام جمالی نورمحمد بهادر 1200 51 6 01:13.02
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
دومنیک محمدتقی بابالولی نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:01.51
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مکس رویال ماهور جعفر آقائی آق اویلی بشگرد 1000 50 5 01:04.43
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مکس رویال ماهور جعفر آقائی متین جرجانی 1000 50 8 01:06.15
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مهسانور مرحوم آنه چیره نور پیمان قلرعطا 1000 51 10 01:06.76
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
دومنیک محمدتقی بابالویی 1000 52
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مهسانور مرحوم آنه چیره نور جواد آچاک 1550 51 10 01:43.68
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایل یاسین مهندس عبدالحکیم سلاق 1550 54
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مکس رویال ماهور جعفر آقائی 1000 50
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده ستار مهرانی 1000 52 4 01:03.14
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهسانور مرحوم آنه چیره نور کمال دالی جه عطا 1200 50 3 01:15.59
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مکس رویال ماهور جعفر آقائی عید محمد غراوی 1000 50 5 01:06.69
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مهسانور مرحوم آنه چیره نور کمال دالی جه عطا ۱۲۰۰ 53 3 01:03.07
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دومنیک محمدتقی بابالویی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:03.04
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجیک بوی تولید و پرورش اسب علیزاده کمال دالی جه عطا 1000 52 8 01:06.40
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ایل یاسین آی جان بدراقی جواد آچاک 1000 54 7 01:03.39
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مهسانور طاها و سودا و مهسا چیره نور کمال دالی جه عطا 1000 51 2 01:03.24