مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
جنی وان باسط دهشت یاسر جرجانی 1700 52.0 4 01:49.380
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گل زیبا یاسر جرجانی بنیامین جرجانی 1550 51.0 9 01:44.980
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
گل زیبا حاج حمید رادان یاسر جرجانی 1000 51.0 6 01:03.470
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گل زیبا حاج حمید رادان یاسر جرجانی 1200 51.0 5 01:17.380
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
گل زیبا حاج حمید رادان یاسر جرجانی 1200 52.0 9 01:19.360