مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق کمال دالی جه عطا 2200 54
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تیکا امیر رضا دمیرچی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 01:02.01
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
گل بوته مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:00.61
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
گلدن استیت رامین قوجق نژاد و عدنان و آتیلا نیک نهاد 1200 53
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نادال مهرداد عابدینی عبدالرحیم آرامیده 1550 56 5 01:39.07
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
پاریس2 مشدی برهان ستار مهرانی 1550 54 1 01:38.55
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل بوته مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی ستار مهرانی 1000 53 4 01:01.85
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
شهباد شهناز و آیدا زیتونلی 1200 53
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
پاریس2 مهنا و حوریا حسن قاسمی کمال دالی جه عطا 1600 53 3 01:43.71
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
گل بوته حسین دمیرچی آرمین آق آتابای 1000 53 4 01:02.10
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
گلدن استیت رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 52 3 01:00.32
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
پاریس2 حاجی بایرام قربان سلاق ستار مهرانی 1600 53 1 01:43.43
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ستیلا آی سا یلمه و میکائیل چپرلی عبدالحلیم قبادی 1200 51 8 01:14.35
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اکسلنت ناصر خندان کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:04.55
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
گل بوته حسین دمیرچی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:04.17
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
روسینا مهدی عسگری کمال دالی جه عطا 1000 50 6 01:08.37
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نادال مهرداد عابدینی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:00.87
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اکسلنت مایا مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:04.11
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
تیکا امیر رضا و غفار دمیرچی بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:04.70
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
گلدن استیت رامین رحمت و ریحانه قوجق نژاد بنیامین جرجانی 1000 52 6 01:02.07
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
نادال مهرداد عابدینی بنیامین جرجانی 1000 55 4 01:00.76
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
گل بوته مسعود دمیرچی بنیامین جرجانی 1000 51 2 01:03.24
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گل بوته مسعود دمیرچی بنیامین جرجانی 1000 51 1 01:03.40
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
گلدن استیت رامین و ریحانه قوجق نژاد بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:02.26