مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دازجاوید آرمان اعظمی 1600 53.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
دازجاوید آرمان اعظمی 1550 53.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دازجاوید مهندس عبدالحی قریشی محمد خوجملی 1000 54.0 2 01:02.620
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
نازسینا مهندس عبدالحی قریشی 1000 50.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نازسینا پویا و عمران قریشی محمد خوجملی 1200 50.0 7 01:15.980
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
یوهان بلیک محمد نیرومند توماچ محمد خوجملی 1000 53.0 5 01:02.940
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
یوهان بلیک رحمت الله نوری زاده قره جه محمد خوجملی 1000 53.0 4 01:02.970
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
یاشار2 فرشاد کمی و کمال کوچکی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 01:05.780
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
یاشار2 اسماعیل احسان وفاطمه خوجملی 1000 52.0