مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
گل آشورآباد حاج علی یمودی امیر مختومی 1000 50 10 01:03.17
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
گل آشورآباد حاج علی یمودی آرمین آق آتابای 1000 50 7 01:03.04
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گل آشورآباد حاج علی یمودی آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:01.67
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
گل آشورآباد اسحاق و احسان یمودی بنیامین جرجانی 1000 51 4 01:02.43
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بولارو سلمان پورقاز و مرصاد زاودی آق اویلی بشگرد 1200 53 5 01:18.26
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
بولارو شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی محمد خوجملی 1000 52 3 01:05.48
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
بولارو شادروان یوسف پورقاز و جلال الدین زاودی رامین قهرمان 1000 52 6 01:06.01