مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی یاسر جرجانی 1200 55 6 01:12.91
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق یاسر جرجانی 1600 52 4 01:44.82
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
داگلاس حاج نور محمد سیدی قوجق پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:02.89
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی یاسر جرجانی 1550 55 1 01:38.75
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
سلطان صحرا حمیدرضا کاووسی یاسر جرجانی 1000 53 2 01:00.78
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
سلطان صحرا حالی و محمد امین پاکزاد یاسر جرجانی 1200 53 4 01:13.40
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سلطان صحرا مهندس آنه محمد قرنجیک محمد خوجملی 1000 53 7 01:01.41
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سلطانه محمدامین و متین جرجانی بنیامین جرجانی 1200 51 7 01:17.57
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
پدروپاپلو حاج طاهر جرجانی 1200 52
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سلطانه ابراهیم جرجانی بنیامین جرجانی 1550 50 3 01:43.93
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سلطانه ابراهیم جرجانی پیمان قلرعطا 1200 50 8 01:17.42
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
سلطانه ابراهیم جرجانی پیمان قلرعطا ۱۲۰۰ 50
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گل زیبا حاج حمید رادان 1000 50
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
سلطانه عیدی جرجانی علی رضا شامیر 1000 50 10 01:06.21
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
پدروپاپلو حاج طاهر جرجانی یاسر جرجانی 1000 52 3 01:05.42
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
گل زیبا حاج حمید رادان یاسر جرجانی 1000 50 2 01:06.04