مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
لبخند2 آراد فتح اللهی نادر صالح پور 1600 50.0 2 01:44.590