مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بچه سیناخ رحیم بردی یزدانی اسحاق یزدانی 1000 52.0 5 01:16.140
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی بنیامین جرجانی 1000 54.0 2 01:09.870
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی رامین قهرمان 1200 53.0 1 01:24.050
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی 1600 50.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
ایران شاد بازرگان محمود کلاته و بازرگان یزدانی اسحاق یزدانی 1000 52.0 2 01:10.340
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی بنیامین جرجانی 1200 51.0 1 01:22.690
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی 1200 50.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
سالار بازرگان ادریس پقه 1000 52.0
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
گلشاد گز حاجی آنه محمد یزدانی رامین قهرمان 1000 50.0 3 01:11.240