مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بوران کلهر حاج روح الله کلهری 1600 50.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بوران کلهر حاج روح الله کلهری رامین قهرمان 1000 50.0 1 01:14.020
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
لندی مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورالله فیض الله 1200 54.0 3 01:13.120
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری 1200 53.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
لندی یاسین آق آتابای عید محمد غراوی 1000 54.0 9 01:02.070
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بوران کلهر حاج روح الله کلهری بنیامین جرجانی 1000 50.0 8 01:17.000
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری 1200 53.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری نورمحمد بهادر 1200 53.0 4 01:14.520
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
لندی یاسین آق آتابای 1000 54.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری 1000 53.0
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
زیبای گنبد دکتر محمد آقازاده امیری رامین قهرمان 1000 51.0 2 01:02.390