مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
شورش محمدامین و آرمین و محمد طاها توماج بنیامین جرجانی 1550 53.0 5 01:50.710
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
سرور2 محمد طاها توماچ و امیر کلانتری رامین قهرمان 1200 53.0 8 01:14.580
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
شورش محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج عبدالحلیم قبادی 1000 53.0 7 01:06.320
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شورش محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج رامین قهرمان 1000 52.0 3 01:06.240