مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
یاشار2 باشگاه آریا ترمه رامین قهرمان 1600 52.0 10 01:48.290