مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
مگنوم داریوش حسن قاسمی امیر مختومی 1700 55.0 1 01:51.700
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
آسیکس محمد امین آرخی 1700 52.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مگنوم داریوش حسن قاسمی امیر مختومی 1200 53.0 2 01:13.320
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
گل آی نور سلیمان آرخی پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 01:04.780
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
آسیکس آمان محمد آرخی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 8 01:02.750
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مگنوم داریوش حسن قاسمی نادر صالح پور 1000 53.0 7 01:04.040
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
گل آی نور سلیمان آرخی 1000 50.0