مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
آلتون تاش حاج مجید قوجق 1000 50.0
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
اورتگا حاج عبدالرحمن پوری 1000 52.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کومانچی حاج قربان میرزاعلی بنیامین جرجانی 1200 54.0 6 01:11.800
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
قزل گل ستار کارتی نورمحمد بهادر 1000 50.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کومانچی متین پوری ستار مهرانی 1000 54.0 3 01:00.570