مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
لوتو سیاه پوش سنجر سیاه پوش آق اویلی بشگرد 1200 55.0 7 01:27.040
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
لوتو سیاه پوش سنجر سیاه پوش آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 01:13.280