مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
کاپریکس سینا آرخی قربان محمد اودک 1000 52.0 3 01:05.070