مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
پیوتال مبین و متین نصاری رامین قهرمان 1000 52.0 6 01:07.520
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
سیلوراستارخجم احسان ملا رستمی نورمحمد بهادر 1700 53.0 3 02:11.610
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
پویا مختومقلی پرهام پانته آ یمین 1000 52.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سیلوراستارخجم پیمان گل چشمه بنیامین جرجانی 1200 53.0 4 01:25.340
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
سیلوراستارخجم میکائیل و احسان خوجملی آرمین آق آتابای 1000 53.0 8 01:14.090