مربی بهنام تاجی زاده
72
8
18
9
مسابقه اسب کلاس مالک چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
خان نواز از 2 تا 4 امتیاز عطام امانی قربان محمد اودک 1000 52.0 9 / 11 (17.5) 01:05.280 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مارادونا از 2 تا 6 امتیاز فاطمه خوجه 1000 53.0 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کینگ ولف از 2 تا 6 امتیاز محمد کریم رجب زاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 6 / 9 (4.5) 01:04.050 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
کینگ ولف از 2 تا 4 امتیاز محمد کریم رجب زاده نادر صالح پور 1000 53.0 3 / 10 01:03.490 -