مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
خان نواز عطام امانی قربان محمد اودک 1000 52.0 9 01:05.280
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مارادونا فاطمه خوجه 1000 53.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کینگ ولف محمد کریم رجب زاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 6 01:04.050
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
کینگ ولف محمد کریم رجب زاده نادر صالح پور 1000 53.0 3 01:03.490