مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ملکه جهان حاج محمد پاکزاد 1000 50.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
دنی مون حاج آقا آقازاده بنیامین جرجانی 1000 51.0 3 01:00.360