مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
دوردونه هادی یلقی نژاد امیر مختومی 1000 50.0 5 01:05.270
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
طوبی حاج گلدی آخوند تراج کمال دالی جه عطا 1200 52.0 10 01:15.690
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
سردار بندر منصور قانقرمه و بهروز کر ستار مهرانی 1000 52.0 3 01:02.350