مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام زمان فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ایران شاد بازرگان مهندس علی مبارکی حسین باغچری 1600 53.0 3 02:01.740
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ایران شاد بازرگان مهندس علی مبارکی یعقوب انفاس 1000 52.0 3 01:10.380