مسابقه اسب مالک چابکسوار مسافت وزن مقام دوپینگ زمان فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بوران کلهر حاج روح الله کلهری 1700 50.0
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
بتو2 حاج ناصر نوروزی 1000 52.0
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی رامین قهرمانی 1700 53.0 2 01:51.580
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
کاپوچینو باشگاه حسام مشهد رامین قهرمانی 1700 53.0 8 01:57.840
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
بتو2 حاج ناصر نوروزی 1000 52.0
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی رامین قهرمانی 1600 52.0 3 01:44.250
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
فرسام2 علیرضا و نصیر نوروزی علی رضا شامیر 1200 52.0 5 01:13.730
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
بوران کلهر حاج روح الله کلهری عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 7 01:14.250