جدول مسابقات هفته 6 فصل تابستان تهران 1397/06/30

چاپ جدول
1
تهران نژاد دوخون (هندیکاپ کلاس 4) (3+ ساله) جایزه اول: 93,000,000 ریال جایزه دوم: 37,500,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
1000 متر 14:00 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 52.0 71
161 روز قبل 9-1-3-1-7
1-1-2 /7
پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
6 58.0 75
1050 روز قبل 7-1-2-8-6
0-3-4 /12
عباس تاجیک عبدالطیف اندورا
3 55.0 73
35 روز قبل 8-9-2-7-1
2-1-2 /13
عبدالمتین قزل منوچهر قزل
5 57.0 73
349 روز قبل 1-5-3-3-3
4-2-2 /9
ایران توسعه سید احمد موسوی
5 53.0 65
398 روز قبل ?-7-7-8-4
0-0-3 /13
نادر حسنی کیوان سپهوند
5 57.0 73
349 روز قبل 5-6-6-3-3
4-1-2 /16
محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
3 50.0 60
49 روز قبل 1-7-2-8-4
1-1-1 /8
حاجی محمد سلاق امانقلی خوجملی

 

2
تهران نژاد عرب (هندیکاپ کلاس 5) (4+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1000 متر 14:30 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
5 57.5 53
28 روز قبل 8-2-3-2
1-2-0 /4
حاج قاسم آلبوقبیش علیرضا سپهوند
4 56.0 50
14 روز قبل 7-1
0-0-1 /2
دکتر سعید برخورداری جلال غفوریان
6 58.0 50
7 روز قبل 6-3-?-3-?
2-0-0 /6
سید شهاب الدین میرکریم زاده تفتى حمید قندهاری
4 55.0 48
7 روز قبل 1
0-0-1 /1
علی سرخه پوریان علی غمخوار
4 52.0 46
28 روز قبل 3
1-0-0 /1
باشگاه سرداران کویر سرچشمه حمید قندهاری
4 54.0 46
7 روز قبل 4-1-9
0-0-1 /3
حاج رسول محمدی علی قانعی زاده
4 53.5 45
7 روز قبل 3-3-2-4-6
2-2-0 /6
مرحوم سید علی اکبر میردهقان سید جمال میر دهقان
8 55.5 45
7 روز قبل 5-?-?-?
0-0-0 /4
مبین اسد زاده قاسم حسینی
5 55.5 45
293 روز قبل 1-?-2
0-1-1 /3
مجید دهقان محمد آسایش
4 53.5 45
7 روز قبل 9-4-5-4-2
0-1-0 /5
باشگاه مروارید کیش محسن خسروی
4 52.5 43
14 روز قبل 1-8-1-8-4
0-0-2 /5
مجتبی فتاحی سیدرسول میرحسینی
5 54.0 46
7 روز قبل 2
0-1-0 /1
محسن نادی مرتضی دادار
3
تهران نژاد عرب (هندیکاپ کلاس 2) (4+ ساله) جایزه اول: 131,600,000 ریال جایزه دوم: 56,400,000 ریال جایزه سوم: 30,550,000 ریال جایزه چهارم: 16,450,000 ریال
1000 متر 15:45 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
5 58.0 83
35 روز قبل 5-4-3-1-4
1-0-4 /9
علیرضا خلعتی علی غمخوار
5 57.5 82
14 روز قبل 2-1-2-3-1
2-2-2 /7
آزاده آناهید محمد آسایش
8 56.0 79
14 روز قبل 7-6-?-1-2
0-1-4 /9
مزرعه پرورش اسب حسین آباد محمد خوجملی
4 51.0 77
14 روز قبل 1-3-2-2-1
1-2-3 /6
مزرعه پرورش حسین آباد سیدجمال میردهقان
5 52.5 76
140 روز قبل 2-3-1-2-2
1-3-3 /12
مزرعه پرورش اسب حسین آباد حمید قندهاری
5 54.0 75
28 روز قبل 1-3-?-1-2
2-1-2 /6
5 54.0 75
133 روز قبل 6-5-1
0-0-1 /3
مسعود محمدپور مسعود پورمانیان
5 53.0 73
14 روز قبل 3-6-5-?-1
4-6-2 /15
حاج عادل دشتی سید جمال میر دهقان
9 52.5 72
658 روز قبل ?-?-1-1-3
1-1-3 /9
باشگاه پیروزی حامد آذر بیک
5 52.5 72
14 روز قبل 5-4-5-6-5
0-1-1 /13
محمدرضا راستگویان محمد آسایش
4 50.0 -
-
0-0-0 /0
عطا محبت زاده مهدی هلاکوپور
4
تهران نژاد تروبرد (Maiden) (3+ ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1000 متر 16:20 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 54.0 -
162 روز قبل 5-6-6-3
1-0-0 /4
پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
3 54.0 -
35 روز قبل 3
1-0-0 /1
علی زینلی مصیب میر شمسی
4 56.0 -
349 روز قبل 3-?
1-0-0 /2
محمدخان عشقان ملک ابوالفضل دهقان
4 54.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
سجاد و سعید حصاری مرتضی غفوری منش
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
سعیده سادات اقبالی محمدرضا نصیری زارچ
5 56.0 -
-
0-0-0 /0
حسن نیاخطیر محمد آسایش
3 52.0 -
14 روز قبل 4
0-0-0 /1
فرهاد قائمی تویلی قربانی
4 54.0 -
14 روز قبل 5
0-0-0 /1
حمید سلیمخانیان حامد بابایی
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
بهروز نیازی جمشید روشنی
3 52.0 -
14 روز قبل 3-6-6
1-0-0 /3
فرهاد قائمی تویلی قربانی
5
تهران نژاد دوخون (کورس کاندیشن (اهداي كاپ و جوايز نفيس از طرف ريو كالكشن)) (3+ ساله) جایزه اول: 196,000,000 ریال جایزه دوم: 84,000,000 ریال جایزه سوم: 45,500,000 ریال جایزه چهارم: 24,500,000 ریال
1000 متر 16:50 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 57.5 117
154 روز قبل 4-1-2-1-1
1-2-7 /13
عارف وعرفان نیازی جمشید روشنی
3 55.5 130
63 روز قبل 1-1-1-1-1
0-0-8 /8
قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی
5 57.5 103
7 روز قبل 1-8-1-2-1
0-2-6 /10
امین رادان رشید روشنی
4 56.0 96
7 روز قبل 5-1-5-1-2
1-4-4 /17
محمد تقی بابالوئی حمید روشنی
4 56.0 115
7 روز قبل 2-3-5-1-5
6-3-8 /21
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی
4 54.0 103
7 روز قبل 4-3-1-2-1
1-1-4 /8
دگتر مهرناز اسدی فرهاد خانقلی زاده قزل
4 56.0 80
216 روز قبل 5-9-1-4-3
1-6-2 /16
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری مرتضی دادار

✴️ شرایط وزنی:

  • اسب‌های 4 ساله و بالاتر : 56Kg
  • تخفیف وزنی اسب‌های 3 ساله:  2Kg برای مسافت 1000 متر / 2.5Kg برای مسافت‌های بالاتر
  • تخفیف وزنی مادیان ها: 2Kg
  • اسب‌های دارای یک قهرمانی در کلاس یک در مسافت مورد نظر:  1.5Kg+
  • اسب‌های دارای قهرمانی‌های متعدد (بیش از یک بار) در کلاس یک در مسافت مورد نظر: 3Kg+
6
تهران نژاد تروبرد (هندیکاپ کلاس 3) (3+ ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 42,000,000 ریال جایزه سوم: 22,750,000 ریال جایزه چهارم: 12,250,000 ریال
1400 متر 17:35 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
4 59.0 83
7 روز قبل 3-2-4-5-5
1-5-1 /11
امیررضا و امیر علی هداوند فرهاد کریمی
3 53.5 80
133 روز قبل 2-1-5-6-3
1-1-2 /6
فرهاد قائمی تویلی قربانی
4 57.5 80
7 روز قبل 4-1-5-2-1
1-2-2 /9
آیسان شیرازی عبدالخالق ایری
3 53.5 74
7 روز قبل 1-3-1-5-3
2-0-2 /5
جعفر عابدینی رشید روشنی
3 50.0 65
7 روز قبل 2-1-3-4-3
2-1-1 /7
فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
3 50.0 62
7 روز قبل 3-2-3
2-1-0 /3
مزرعه پرورش اسب حسین آباد مسعود پورمانیان
7
تهران نژاد تروبرد (Maiden) (2 ساله) جایزه اول: 62,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 13,000,000 ریال
1000 متر 18:05 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2 54.0 -
-
0-0-0 /0
آیسان شیرازی عبدالخالق ایری
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
بهنام چاوش و امیر خمسه مجید صالح پور
2 54.0 -
-
0-0-0 /0
عسل و غزل خیراندیش سید جمال میر دهقان
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
8
تهران نژاد عرب (هندیکاپ کلاس 3) (4+ ساله) جایزه اول: 98,000,000 ریال جایزه دوم: 42,000,000 ریال جایزه سوم: 22,750,000 ریال جایزه چهارم: 12,250,000 ریال
1000 متر 18:35 جمعه 1397/06/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
5 58.5 65
133 روز قبل 1-5-?-2-?
0-3-2 /10
علی و آرمین حلوایی سید جمال میر دهقان
4 56.5 63
-
0-0-0 /0
نوید ثمری مهدی هلاکوپور
5 58.0 62
14 روز قبل 2-2-6-6-?
0-2-2 /7
محمدجواد زارعی محمودآبادی سید اسماعیل حسینی
4 53.0 60
279 روز قبل 1-?
0-0-1 /2
علی عسگر حمید قندهاری
4 54.5 59
147 روز قبل 9-3-4-?
1-0-0 /4
صادق تخت روان منصور دهقانپور
6 55.5 57
14 روز قبل 6-3-1-1
1-0-2 /4
مجتبی قیاسی عیدنفس قلرعطا
5 53.5 57
154 روز قبل 2-1-2
0-2-1 /3
محسن شاهدی حمید قندهاری
4 53.5 57
14 روز قبل 3-1-3-2-2
2-2-1 /5
مزرعه پرورش اسب تاف علیرضا سپهوند
6 55.0 56
14 روز قبل 8-4-3-3-?
2-1-1 /8
پوریا آسایش محمد آسایش
5 54.0 54
350 روز قبل 3-1-3-6
2-0-1 /4
حامد هندی قماشی ناصر خانپور