نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آهوی نوروزی ن آهوی مرندی پریسا نوروزی 0 1 1 18.0 60 محمد احمدی آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 52 02:13.070 4
2 بوران کلهر م دلدل2 سلاق غایب 1 0 0 حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار 50
3 آرای گزل م دلشاد روژان بهرام 1 0 0 13.5 70 محمد رضا جهان آرا و منور دنکوب مهربان ایری نورمحمد بهادر 50 02:12.040 3
4 بوران سنجر ن آمیگو نگار 0 2 1 1.5 73 سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی آق اویلی بشگرد 53 02:09.130 2
5 دادلی گراش ن بارال خوشقدم 1 1 0 29.0 57 حاج یوسف رضا نور محمد اوکش بنیامین جرجانی 54 02:16.080 5
6 رزیتا ساجد م شایان طلا2 آی سن علیداد 1 1 0 72 رضا خطیب خان محمد چپرلی رامین قهرمان 52 02:08.800 1
7 سلطان2 ن فیلیکا آلتن آی 0 2 1 آریاسب یزدان محمد رضا عباسی 53
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 بلک هورس م برق هانهل 0 0 0 حاج خلیل ایری اسماعیل بدویزاده 50
2 سای دریم م پرشین دریم بالسای 0 0 0 مرحوم حاج امانقلی سیدی قوجق طاغن سیدی یاسر جرجانی 50 01:05.600 1
3 شیرشاه م پرایوت اجندا فراری 0 0 0 8.0 شاه محمد شیرمحمدلی قارمحمد گری بنیامین ملایی 50 01:07.310 4
4 ایوانکا م مای جوی کاسپین 0 0 0 6.5 آرتین ایگدری رشید عطایی آرمین آق آتابای 50 01:07.030 3
5 شیمبو ن پایدار ژیوانا 0 0 0 9.0 مجید و عزیز متمکن رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 52 01:07.490 5
6 وی واش ن تاواش وی وین 0 0 0 12.5 حاج بردی مهرانی بهزاد پرویز بنیامین جرجانی 52 01:08.270 7
7 بتو2 ن مای جوی فریال صبا 0 0 0 حاج ناصر نوروزی تقان قلیچ فداکار 52
8 سیواکواتل م ادن ولد دازسوین 0 0 0 17.0 محمد عدنان چپرلی احسان جرجانی امیر مختومی 50 01:09.270 9
9 داشقین ن ابوریجینی درنام 0 0 0 0.125 اسماعیل و اسحاق زایدلی عبدالسلام کلته یعقوب انفاس 52 01:05.620 2
10 لرد ناز م برق ریبا 0 0 0 16.0 یوسف ایگدری ایوب ایگدری عید محمد غراوی 50 01:08.950 8
11 پیوتال ن کینگ او دسان ربکا 0 0 0 9.25 مبین و متین نصاری اسکندر خوجملی رامین قهرمان 52 01:07.520 6
12 سهاناز م بوکی تو سها 0 0 0 17.5 مرحوم ایوب جمالی و ستار قرنجیک امانقلی خوجملی پیمان قلرعطا 50 01:09.430 10
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریوآچا م القاسی دریم آچا 2 0 1 0.125 81 حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 51 01:48.650 2
2 رسپکت تیبل م جاست جنی رسپکت فول 0 2 4 آیدین موحد احمد ایری 50
3 هج پرنس ن متوهج دزرت پرنس 1 2 1 20.5 70 حاج نادر موحد احمد ایری یاسر جرجانی 53 01:53.480 5
4 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 0 2 5 23.0 70 حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 53 01:54.070 6
5 پامادور ن المرام پیکولوبیب 1 2 2 87 سایا و صوفیا رضوانی امید ایری نورمحمد بهادر 54 01:48.630 1
6 فونگ هج م متوهج فونگ اسپیا 0 4 2 15.0 68 حاج نادر موحد بهروز ایری رامین قهرمان 52 01:52.040 4
7 رایکا ن آگوگ بصیره 0 4 3 6.0 79 محمد تقی شالیها جمشید مختومی آرمین آق آتابای 55 01:49.870 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پیربابا ن تریفیک چلنچ طلای بندر 9 4 0 محمدمهدی طلائی کمال قربانی 58
2 آتیک ن آگوگ سیتو 24 15 9 5.0 110 امید و ایلیاد اوده رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 54 01:49.470 3
3 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 4 4 1 محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی 52
4 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 4 5 3 1.0 111 مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 53 01:48.530 2
5 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 8 2 6 رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 56
6 عالم ناب ن سامردولدرومز تک عالم 5 8 8 116 ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 54 01:48.370 1
7 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 3 5 4 13.0 105 منان قزل محمد شریف تاتاری نورمحمد بهادر 52 01:51.500 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریحان گل م گلداسفینکس هدیه 2 2 0 19.0 75 ریحانه محمد رضا و عبدالرحمن قزل اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 50 01:52.230 7
2 شلیک ن دارنل بنفشه 2 1 2 9.5 79 عبدالقادیر پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 52 01:50.040 5
3 بن جوی ن مای جوی پرنسس اودسان 1 4 0 11.0 76 ثنا اسکندرلی و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 52 01:50.330 6
4 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 3 0 0 طاهر کر شهرام خوجملی 52
5 دراگل م پوملاتو دلار 1 2 4 کاکاجان کر حلیم سرداری 50
6 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 1 4 2 محمد امین آرخی دوردی حاجی عطایی 52
7 بای بای گلد ن گلداسفینکس دیبا 0 4 6 9.5 83 تاج محمد درویش زاده احمد خوجملی مهرداد خوجملی 54 01:50.010 4
8 آلتون سا م تریفیک چلنچ آترینه 3 1 1 3.0 85 حاج طواق مراد آق عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 53 01:48.820 2
9 منوکید ن گلداسفینکس نیلای 3 1 1 110 اسحاق بابائی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 55 01:48.200 1
10 ایل طاها ن سیتی لیدر آی سا 2 2 3 35.0 70 خلیل نورانی کلته و ایوب ایگدری بهمن اونق امیر مختومی 55 02:00.520 8
11 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 3 2 1 4.5 88 حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 57 01:49.090 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گلدن بل ن گلداسفینکس ریونوبل 1 0 0 81 ایوب وجدانی عوض خوجملی مهران عطا 52 01:48.860 1
2 پارسیا ن پوملاتو میامی 1 0 0 45.0 0 سید گلدی جرجانی فرهاد جرجانی رامین قهرمان 52 02:02.540 7
3 ابرسیاه ن متوهج گل گل 1 0 1 جعفر عابدینی رشید روشنی 53
4 اورگیت ن سیتی لیدر برون هیلد 1 1 0 6.0 80 حسام شهرکردی و مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 54 01:49.990 2
5 جاهیل ن مای جوی ساگالیل 0 3 0 19.75 75 محمود صیادی مولام نفس قلرعطا عنایت اله قولرعطا 54 01:52.700 5
6 ضدفور ن برق سلکشن 1 1 0 32.5 60 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی پیمان قلرعطا 54 01:55.990 6
7 تاوانتیا م تاواش منتیا 1 0 3 19.5 70 باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 53 01:52.670 4
8 نفس ن المرام تیزسکرت 1 1 1 7.5 80 نفس قلیزاده مهربان ایری نورمحمد بهادر 55 01:50.250 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 عقاب ن متوهج نازنین 0 0 0 32.0 55 مهرنیا خندان محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 52 01:59.370 8
2 نیک نیکیتا م المرام سینیوریتا 0 0 0 16.5 65 آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی مهرداد خوجملی 50 01:55.160 5
3 سلنا م سیمولیت کاتاماران 0 0 0 محمدحسین ساوجی امید جهانیان 50
4 مجیک بوی ن اورمیندو داش آف مجیک 0 0 0 18.5 60 تولید و پرورش اسب علیزاده رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 52 01:55.590 6
5 آی رانر م بورن توبی کینگ سار 0 0 0 37.5 50 رضا صالحی زیارانی حمید فرود مهران عطا 50 02:00.880 9
6 نیواستالیون ن تریفیک چلنچ رگال اکزاکتیو 0 0 1 26.5 57 رحیم ضیایی مهربان ایری نورمحمد بهادر 53 01:57.730 7
7 ویلسون ن کینگ او دسان سی سی لیا 0 0 1 6.5 60 فرناز خراسانی نورمحمد کوچک نژاد کمال دالی جه عطا 53 01:52.980 3
8 براون استار م المرام آناتا 0 0 1 رضا قربانی علیرضا سلیمانی 51
9 فوردو ن لاودگاس تلاش 0 0 1 10.5 65 دکتر سید حمید حسینی جمشید مختومی آرمین آق آتابای 53 01:53.850 4
10 اکسلنت ن متوهج اکسلنس 0 1 1 5.5 65 رضا حاجی زاده محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 55 01:52.850 2
11 مگنوم ن گلداسفینکس سورینا 0 1 1 72 داریوش حسن قاسمی دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 55 01:51.700 1
12 گریفین ن تاواش فایراستار 0 0 0 49.0 36 خانم تکتم اسلامی امید جهانیان رامین قهرمان 52 02:04.240 10