نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ PR IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آرای م آگوگ امپلیو 2 2 82.0 78.0 حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 50 02:25.91 4
2 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 1 2 4 81.0 77.0 دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری پیمان قلرعطا 50 02:26.07 5
3 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 2 2 1 82.0 78.0 ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 51 02:27.34 6
4 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 2 2 2 78.0 68.0 حاجی بایرام قربان سلاق امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 54
5 آتلانتیک ن مای جوی نازعاطفه 1 5 1 79.0 75.0 فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 55
6 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 3 1 1 75.0 96.0 عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 53
7 برند ن سامردولدرومز خوشکل 2 3 1 90.0 90.0 دادجان اونق امید ایری نورمحمد بهادر 55 02:23.99 2
8 اگتروس م آگوگ تروستکا 2 2 3 90.0 88.0 آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 53 02:24.79 3
9 چه گوارا ن القاسی نازفر 1 3 6 72.0 71.0 کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری جواد آچاک 56
10 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 2 4 1 96.0 96.0 محمدمهدی بابالوئی حمید روشنی ستار مهرانی 57 02:23.98 1
11 وابل ن پایدار درنام 1 2 3 75.0 71.0 جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل امیر مختومی 50 02:28.26 7
12 بلک حمید ن سامردولدرومز تارا 1 1 2 79.0 75.0 مهندس عزت الله و منوچهر ایری بهرام خانقلی زاده قزل عبدالقادر(کمال)صالحپور 52 02:28.51 8
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ PR IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 3 2 2 91.0 87.0 احمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 52 02:33.74 7
2 ایل هان ن ایرامینم پروانه 3 1 4 107.0 106.0 باشگاه سوارکاری اطلس آرخی نصرت ا... خوجملی ستار مهرانی 52
3 طاهاهورس ن لهن گرین ایلنازخانم 2 5 2 88.0 102.0 عثمان باستان محمداسلم محمدی 53
4 مهگل م آگوگ مهسا 4 4 105.0 100.0 امان یامپی عبدالرحمن زارعی آق اویلی بشگرد 52 02:25.19 3
5 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 2 5 3 101.0 96.0 مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 53 02:26.44 4
6 بازنوش قره بولاغ ن سامردولدرومز کلودیا 3 4 4 111.0 105.0 امید میرابی و مسعود تراچ محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 55 02:24.64 2
7 شه راد ن کینگ او دسان دازچشمه 3 5 3 112.0 106.0 مرحوم آنه بای خوجم لی محمد خوجملی محمد خوجملی 57 02:24.59 1
8 مشکل ن تاواش داز ایلیم 4 3 3 109.0 104.0 عبدی پقه احمد ایری پیمان قلرعطا 57 02:26.54 5
9 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 1 2 2 96.0 91.0 علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده یاسر جرجانی 50 02:29.11 6
10 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 4 2 73.0 74.0 مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 50
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ PR IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 کلیپر م پوملاتو میترا 1 74.0 70.0 داود وحاجی طومی کاکا میرابی یونس کسلخه عید محمد غراوی 50 01:45.23 1
2 بای کال ن چکیت نورمایه 2 73.0 69.0 شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ امیر مختومی 52 01:45.51 3
3 آرنیکا م نیوجرسی زندگی بانو 1 2 68.0 64.0 مهندس مهاجر مسعود خوجملی مهرداد خوجملی 50 01:46.78 6
4 اوکی ناز م پوملاتو ماشال 1 1 74.0 70.0 دکتر اوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 51 01:45.50 2
5 چکامه م تاواش روزالین 2 1 71.0 67.0 سرکار خانم گلدوست کاکا سارلی بنیامین جرجانی 51 01:46.43 5
6 شوقی م پوملاتو دیبا 1 1 1 مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 53
7 نان آور ن ایرامینم برایت مون 2 1 59.0 60.0 کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی 53
8 استیو ن سامردولدرومز خوشناز 1 1 71.0 67.0 احمد بالاخان نوری قورچایی پیمان قلرعطا 52 01:45.53 4
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ PR IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سای چلنج م تریفیک چلنچ بالسای 1 2 4 96.0 96.0 مرحومان قربان گلدی و صفرجان سیدی قوجق خان محمد چپرلی رامین قهرمان 50 01:13.97 9
2 لندی ن والاس مهاسانا 2 1 2 98.0 93.0 مرحوم دوردی محمد کوچک نژاد نورمحمد کوچک نژاد نورمحمد فیض الله 52 01:12.99 7
3 آل مرد ن لاودگاس ویواسروین 2 2 1 196.0 101.0 پهلوان عظیم تراچ اراز قربان اونق آرمین آق آتابای 53 01:11.88 2
4 شوالیه ن الوسیوترادر تروستکا 3 1 108.0 102.0 فرسام و آرتین اوده و عمران بدویزاده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 54 01:12.06 3
5 آسیکس م گلداسفینکس ردنایس 1 4 2 106.0 101.0 آمان محمد آرخی دوردی حاجی عطایی نورمحمد بهادر 52 01:12.49 4
6 سلطان صحرا ن پایدار گل الگا 3 1 1 105.0 99.0 حمیدرضا کاووسی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 55 01:12.91 6
7 اوسین بولت ن سیتی لیدر لهارا 4 128.0 125.0 قربان گلدی حاجی رحمان و مهندس عبدالعزیز ایری یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 56 01:10.83 1
8 اوزان ن لهن گرین گل زبیده 2 3 2 108.0 102.0 امان یامپی اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 56 01:12.83 5
9 شلیک ن دارنل بنفشه 2 1 2 98.0 93.0 غفور پقه رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 52 01:13.27 8
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ PR IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریوآچا م القاسی دریم آچا 1 1 102.0 96.0 حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 50 01:12.17 5
2 پی کاسو ن گلداسفینکس مانلیتا 2 102.0 97.0 حمیدسلیمخانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی بنیامین جرجانی 52 01:12.11 4
3 طلادار ن بورن توبی کینگ ساراناطلایی 1 2 1 117.0 111.0 فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 53 01:11.36 1
4 بای بای گزل م گلداسفینکس بای بای کید 2 1 105.0 100.0 علیرضا شیری کاکا سارلی آرمین آق آتابای 52 01:12.19 6
5 اکسل هج م متوهج اکسلنس 1 3 1 108.0 105.0 داود مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 53 01:11.85 2
6 ارس م بورن توبی کینگ اورلاود 3 2 109.0 105.0 هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 55 01:11.99 3
7 رد شدو ن سجبرگ رد هپی 1 102.0 96.0 محمد حسین ساوجی امید جهانیان نورمحمد بهادر 52 01:12.72 7
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ PR IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تایم هج م متوهج تایم بل 2 1 1 98.0 93.0 تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت عید محمد غراوی 50 01:12.76 8
2 نجیب خان ن جانادل روفیان 4 2 2 111.0 110.0 کوروش خیری مهدی نوایی ستار مهرانی 56 01:11.21 2
3 دنی مون م شاهین میاکراست 2 1 101.0 96.0 حاج آقا آقازاده تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 50 01:11.81 5
4 لیدی هج م متوهج لیدی گودیوا 2 2 3 104.0 99.0 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 51 01:11.40 3
5 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 4 1 2 106.0 101.0 امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 55 01:11.85 6
6 لطیفه م گلداسفینکس اندالوزا 3 1 3 109.0 104.0 جعفر عابدینی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 54 01:11.71 4
7 گلی م گلداسفینکس گل گل 4 1 111.0 108.0 جعفر عابدینی رشید روشنی نورمحمد بهادر 54 01:11.17 1
8 اکشن هج م متوهج اکشن رز 3 5 1 111.0 105.0 حاج شاپور ایزدی رشید روشنی آرمین آق آتابای 54 01:12.45 7