نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 درویش خان ن یوزپلنگ نارآقز 5 2 2 سبحان آقجلی آق اویلی علایی قوجق یاسر جرجانی 53 01:46.730 1
2 آث رامیان ن آهوسعید گوگجه 2 2 2 حاج سلمان کاغذلو عوض خوجملی محمد تقدسی زاده 57 01:50.590 5
3 مایه اسکندر م مهزاد آق مایه 3 3 3 شیر محمد اسکندرلی نظرمحمد گوگ نژاد طاهر ایگدری 50 01:51.020 6
4 کوه نور ن سرآمد هدیه 2 2 3 فرهاد نورآباد تاج محمد گوگ نژاد مجید صالح پور 52 01:53.300 7
5 سیاوش2 ن سرآمد گل گمرک 3 4 3 غلامرضا خلخالی عبدالعزیز گوگ نژاد عبدالخالق چپرلی 56 01:46.840 2
6 سیما م آهوسعید قورپلجه 8 4 6 حبیب الله الهی نظرمحمد گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 56 01:47.140 3
7 فایرهورس م آهوسعید شادی 2 4 4 هیئت سوارکاری زنجان رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 54 01:47.560 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آلامون م کوپال درود 2 1 0 ابراهیم یلمه قربان دردی تیرغم قربان محمد امانی سید 0 01:04.180 5
2 تیک آس بوی ن تکتاز ب ب 0 0 0 فیروز روشن-ایوب بفکین عبدالمجید کم 0
3 سی دل ن هریکن دیدار 0 0 0 حاج جمعه قلی کردی اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 0 01:07.870 8
4 الینا م دنیا لیلی2 0 1 2 یاسین حاج ارازی محمد اونق علی اونق 0 01:06.870 7
5 ریبلا م سوبیسکی سلیا 2 1 1 محمدنژادوفرهاد خرمالی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:00.880 1
6 سپهسالار ن جلد آرزوقابل 1 0 1 یاسمین زارعی الیاس زارعی کسلخه لطیف تمری 0 01:04.330 6
7 نازیلقی م بامبوس گل شهناز 1 2 1 حاجی پورلی سقر آق اویلی کارساز 0
8 کال آف دیوتی م هریکن روزبری 0 0 0 علی صیامی نمینی جمال الدین علایی 0
9 مرجانه م سیگار سلیقه 4 7 1 دکتر غفور مصدق حمید روشنی عبدالناصر قزل 0 01:01.430 2
10 اورجینال م وات سکرت نازیلا 0 1 2 حاج قیوم قلیچی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:04.020 4
11 آرامه م سوبیسکی ثمر 1 2 2 محمد مرغوب ارازقلی ایری محمد خوجملی 0 01:02.520 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آلرمن ن هریکن شتاب 2 2 3 حاجی گوکی امانپور عزت امانپور عبداله قولرعطا 0 01:01.850 1
2 غزال م هریکن ساوچی 0 0 1 حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال 0
3 اسپازیا م هریکن بای گل 2 0 4 حاج احمد آقا زاده امیری قربان دردی تیرغم محمد خوجملی 0 01:04.420 8
4 لیدی اسکای م لهن گرین سانازخانم 2 2 0 حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 0 01:02.370 2
5 هپی فیل ن جلد نازگل 2 1 2 2 ارازویوسف اسکندرلی خان محمد چپرلی رضا کریمی 0 01:04.030 7
6 گل من م کوپال سیبل جان 1 0 0 حمید وجدانی ابراهیم مهرانی قربان محمد امانی سید 0 01:03.970 6
7 مراکش ن وات سکرت کاسل 1 2 2 مصطفی قربانی احمد ایری قربان محمد اودک 0 01:03.760 5
8 رویانا م سرمد کاتیا 0 2 1 ایلیا و آیدین موحد عید قلی قربانی آرش ایری 0 01:02.600 3
9 عقیق خان ن سهراب گنج آزمون 0 2 0 محمد حسین بافی - حاج علی شریف اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 0 01:03.210 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تاج محل م آگوگ ماه محل 5 3 1 آرین رهبری فیض الله رجال یاسر جرجانی 0 01:38.400 2
2 کورلین ن آگوگ الیکا 5 0 0 معین وآرمین جیواد باشگاه درخشش عبدالخالق چپرلی 0 01:37.880 1
3 سوناتا م سیگار افشیت 1 2 2 یاشار عطاسیدی حاجی محمد نوایی اسماعیل کوچکی 0 01:41.310 5
4 جیحون ن آگوگ گل آینام 4 5 3 مرحوم صالح صالح پور جلال ایری احمد پقه 0 01:39.210 4
5 دازپرنس م دولاب دازمرضیه 4 3 2 داوود پقه قربان دردی تیرغم آق اویلی بشگرد 0 01:38.940 3
6 آث گنبد ن ساسان آرزو ایری 1 3 3 مهدی مهرانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 0 01:41.540 6
7 پاتریک2 ن شرگارکوئین پروا 0 3 4 هومن وهوریه ایگدری رجب قلی ایگدری قربان محمد امانی سید 0 01:45.580 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 دلتکین م لهن گرین دلبر 4 3 3 سلیمان نادرزاده بهروز ایری محمد خوجملی 54 01:41.910 5
2 ویس ن لهن گرین پامینا 4 4 6 دکتر مجید محمودی فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 55 01:40.470 2
3 لیون ن وات سکرت درنا 4 4 6 مرحوم حاج کریم کلته جمال آموت 53
4 ارم ن لهن گرین گلزار 2 4 3 حاج سید امیر حافظی اراز زارعی کسلخه رضا کریمی 53 01:41.990 6
5 رومن وات ن وات سکرت عسل 8 6 4 حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق اسماعیل کوچکی 53 01:40.370 1
6 دنسینگ بوی ن مناضل زمردبافق 3 4 2 یوسف عرازی وپورانجنار غفور خوجملی عبدالخالق چپرلی 52 01:40.780 4
7 ناندینا م رشاد آزاده 3 4 3 حاجی نورگلدی پساوند عبدالسخیدگران مایه قربان محمد اودک 53 01:40.710 3
8 بنی خان ن وات سکرت کاسیو 2 5 6 سیدالله سیدنیازی ناصر بهراد 55
9 بای بای شاد م سیگار رادا 2 4 2 فرهاد کوهکن ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی 53 01:42.090 7
10 کارول ن بتمن گلستان 4 2 4 عبدالعزیز کلته خداوردی طعنه عبدالناصر قزل 54 01:46.100 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 یاقوت م رشاد پرنوش 0 0 2 جواد امیر سلیمانی رحیم بردی مهرانی اسماعیل مهرانی 0 01:42.830 3
2 لاله زارنو م بلاش لاله زار 1 3 1 عبدالسلیم کر تویلی قربانی محمود قولرعطا 0 01:42.960 4
3 ریو کلاسیک م آگوگ میزوپتیما 2 3 2 محمد و سارا یاسری رشید ایری عبدالخالق چپرلی 0 01:42.980 5
4 نوتریگا ن آگوگ ران فاستر 1 1 1 خسرو دریانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 0 01:42.270 2
5 اکشن رز م آریون اکشن فایر 1 2 1 شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:39.280 1
6 مهرنوش م بتمن ژانت 1 3 2 مرحوم ارازمحمد تکه جلال ایری بهروز پقه 0 01:44.680 6
7 باراباس ن هریکن سوپرناز 0 1 1 امیررضا و مبینا السادات تقوی حمید روشنی عبدالناصر قزل 0 01:45.210 8
8 راگ دول م کرنادو رومیتا 0 1 1 نادر موحد عید قلی قربانی محمد خوجملی 0 01:45.160 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 میس بیوتی م جنی روس میس وریتی 7 1 0 حمید مجتهدزاده حمید روشنی 0
2 پیکولوبیب م پیکولو رانوی بیب 4 1 0 شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:37.620 1
3 ریوکیتز م Destination تورن اف سنتوری 2 3 2 سرکارخانم رادان رشید ایری عبدالخالق چپرلی 0 01:38.700 3
4 ویندمیلکام م میلکام ویندمیل لین 4 2 3 حاج مسعود بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی 0 01:37.890 2
5 کوهی با ن کوپال دیدار 1 0 2 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 0 01:39.290 5
6 نازنین م ولوشین شاناجین 4 4 2 خسرو دریانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 0 01:44.040 6
7 آرمینا م اورمیندو کاملیا 1 0 2 سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی 0
8 شمس ن آگوگ شمد 0 2 3 محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی یاسر جرجانی 0 01:39.160 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 رامسس ن سیگار پرشینا 0 0 1 مهدی حسینی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:44.750 3
2 دشت ناز م آدیداس راشین 1 1 1 شهید عبدالرحمن ارازلی آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق 0 01:43.500 2
3 کیابو ن آگوگ کیانا 6 6 3 سبحان بردی صبوری عبدالرحیم چپرلی 0
4 گل گلزار م تکتاز گلزار 0 0 1 آیدا آیت اللهی باشگاه درخشش 0
5 زمردیزد م هریکن دازطلا 0 0 1 جمال ابوالمعصومی آق اویلی بشگرد 0
6 مونا م آرمون گلبرگ 0 1 2 ریحانه ومحمد مهرانی کاکا چوری عبدالخالق چپرلی 0 01:44.890 4
7 اکشن هورس ن وات سکرت شمال 1 1 0 بیتاومتین خوجملی خلیل خوجملی طاهر ایگدری 0 01:43.470 1
8 بلاروس م سیگار لالام 0 0 0 مبینا وسهیلا قوچ زاده رحمان اورگلی اسماعیل مهرانی 0 01:53.400 5