جدول مسابقات هفته 7 فصل بهار گنبد کاووس 1388/02/18

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومی - محلی) (از 3 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز قبل 1-4-1-1-3
2-2-5 /8
01:46.730
2
4 56.0 -
21 روز قبل 2-1-4-1-4
3-4-3 /15
01:46.840
3
6 56.0 -
21 روز قبل 6-3-3-1-?
6-4-8 /9
01:47.140
4
6 54.0 -
21 روز قبل 3-2-4-3-1
4-4-2 /13
هیئت سوارکاری زنجان رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی
01:47.560
5
4 57.0 -
21 روز قبل 1-1-2-1-2
2-2-2 /11
حاج سلمان کاغذلو عوض خوجملی محمد تقدسی زاده
01:50.590
6
4 50.0 -
7 روز قبل 6-10-6-6-3
3-3-3 /20
شیر محمد اسکندرلی نظرمحمد گوگ نژاد طاهر ایگدری
01:51.020
7
4 52.0 -
7 روز قبل 2-5-1-3-8
3-2-2 /18
01:53.300
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون- مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
1-1-2 /0
محمدنژادوفرهاد خرمالی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:00.880
2
2 0.0 -
-
1-7-4 /0
01:01.430
3
2 0.0 -
-
2-2-1 /0
01:02.520
01:04.020
01:04.180
01:04.330
7
2 0.0 -
-
2-1-0 /0
یاسین حاج ارازی محمد اونق علی اونق
01:06.870
8
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:07.870
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
فیروز روشن-ایوب بفکین عبدالمجید کم بی نام
2 0.0 -
-
1-2-1 /0
حاجی پورلی سقر آق اویلی کارساز بی نام
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
علی صیامی نمینی جمال الدین علایی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون - نبرده) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل ?
3-2-2 /1
حاجی گوکی امانپور عزت امانپور عبداله قولرعطا
01:01.850
2
2 0.0 -
15 روز قبل 4-8
0-2-2 /2
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی
01:02.370
3
2 0.0 -
42 روز قبل 4
1-2-0 /1
ایلیا و آیدین موحد عید قلی قربانی آرش ایری
01:02.600
4
2 0.0 -
42 روز قبل 5
0-2-0 /1
محمد حسین بافی - حاج علی شریف اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:03.210
5
2 0.0 -
42 روز قبل 8
2-2-1 /1
01:03.760
6
2 0.0 -
15 روز قبل 7-6
0-0-1 /2
01:03.970
7
2 0.0 -
42 روز قبل ?
2-2-1 /1
ارازویوسف اسکندرلی خان محمد چپرلی رضا کریمی
01:04.030
8
2 0.0 -
21 روز قبل 7
4-0-2 /1
حاج احمد آقا زاده امیری قربان دردی تیرغم محمد خوجملی
01:04.420
2 0.0 -
14 روز قبل 8
1-0-0 /1
حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 4-1-5-?-1
0-0-5 /9
01:37.880
2
3 0.0 -
15 روز قبل 1-1-3
1-3-5 /3
01:38.400
3
3 0.0 -
21 روز قبل 4-1-6-5-?
2-3-4 /9
01:38.940
4
3 0.0 -
7 روز قبل 6-2-4-1-5
3-5-4 /8
مرحوم صالح صالح پور جلال ایری احمد پقه
01:39.210
5
3 0.0 -
7 روز قبل 4-5-?-1-3
2-2-1 /11
01:41.310
6
4 0.0 -
7 روز قبل 5-9-11-6-?
3-3-1 /17
01:41.540
7
5 0.0 -
21 روز قبل 8-3-6-8-?
4-3-0 /16
01:45.580
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هنديکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز قبل 1-9-6-?-2
4-6-8 /10
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق اسماعیل کوچکی
01:40.370
2
3 55.0 -
14 روز قبل 1-6-1-9-?
6-4-4 /12
01:40.470
3
4 53.0 -
7 روز قبل 8-6-6-3-?
3-4-3 /27
01:40.710
4
4 52.0 -
15 روز قبل 1-3-2-8-?
2-4-3 /11
یوسف عرازی وپورانجنار غفور خوجملی عبدالخالق چپرلی
01:40.780
5
3 54.0 -
14 روز قبل 2-1-3-1-2
3-3-4 /7
سلیمان نادرزاده بهروز ایری محمد خوجملی
01:41.910
6
3 53.0 -
21 روز قبل 7-3-4-2-2
3-4-2 /9
حاج سید امیر حافظی اراز زارعی کسلخه رضا کریمی
01:41.990
7
4 53.0 -
7 روز قبل 5-8-2-1-5
2-4-2 /25
01:42.090
8
5 54.0 -
643 روز قبل 1-3-4-1-2
4-2-4 /11
01:46.100
3 53.0 -
7 روز قبل 3-3-4-2-3
6-4-4 /15
مرحوم حاج کریم کلته جمال آموت بی نام
4 55.0 -
7 روز قبل 4-9-7-7-?
6-5-2 /27
سیدالله سیدنیازی ناصر بهراد بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (تروبرد) (از 3 تا 6) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز قبل 2-3-4
1-2-1 /3
01:39.280
2
3 0.0 -
21 روز قبل 5-3-5-8-7
1-1-1 /5
01:42.270
3
4 0.0 -
21 روز قبل 10-5
2-0-0 /2
01:42.830
4
3 0.0 -
35 روز قبل 4
1-3-1 /1
01:42.960
5
3 0.0 -
35 روز قبل 6-5
2-3-2 /2
محمد و سارا یاسری رشید ایری عبدالخالق چپرلی
01:42.980
6
3 0.0 -
21 روز قبل 3-6-9-7-4
2-3-1 /5
مرحوم ارازمحمد تکه جلال ایری بهروز پقه
01:44.680
7
6 0.0 -
566 روز قبل 4-3-9-7
1-1-0 /4
01:45.160
8
3 0.0 -
42 روز قبل 4-5-2-7-4
1-1-0 /10
امیررضا و مبینا السادات تقوی حمید روشنی عبدالناصر قزل
01:45.210
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (تروبرد) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز قبل 1-7
0-1-4 /2
01:37.620
2
3 0.0 -
15 روز قبل 4-3-3-8-2
3-2-4 /7
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:37.890
3
4 0.0 -
15 روز قبل 6-6-1-2
2-3-2 /4
سرکارخانم رادان رشید ایری عبدالخالق چپرلی
01:38.700
4
3 0.0 -
15 روز قبل 3-4-7-3-5
3-2-0 /10
01:39.160
5
3 0.0 -
15 روز قبل 7-11-7-4-6
2-0-1 /11
01:39.290
6
3 0.0 -
111 روز قبل 2-2-4-3-1
2-4-4 /6
01:44.040
3 0.0 -
35 روز قبل 1
0-1-7 /1
حمید مجتهدزاده حمید روشنی بی نام
3 0.0 -
139 روز قبل 3-1-3
2-0-1 /3
سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی بی نام
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
15 روز قبل 5-9-7-9-?
0-1-1 /12
بیتاومتین خوجملی خلیل خوجملی طاهر ایگدری
01:43.470
2
3 0.0 -
21 روز قبل 3-6-8-4
1-1-1 /4
شهید عبدالرحمن ارازلی آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:43.500
3
3 0.0 -
15 روز قبل 6
1-0-0 /1
01:44.750
4
3 0.0 -
42 روز قبل 4-2-6-4-4
2-1-0 /7
ریحانه ومحمد مهرانی کاکا چوری عبدالخالق چپرلی
01:44.890
5
3 0.0 -
21 روز قبل 12-9-8-11-?
0-0-0 /7
مبینا وسهیلا قوچ زاده رحمان اورگلی اسماعیل مهرانی
01:53.400
3 0.0 -
42 روز قبل 2
3-6-6 /1
سبحان بردی صبوری عبدالرحیم چپرلی بی نام
4 0.0 -
15 روز قبل 4-5-4-3-4
1-0-0 /5
آیدا آیت اللهی باشگاه درخشش بی نام
3 0.0 -
42 روز قبل 9-10-3-6
1-0-0 /4
جمال ابوالمعصومی آق اویلی بشگرد بی نام