نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 یادبابا ن کینگ او دسان زیبال 10 11 8 زنده یاد بابا پوری اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 0 01:01.940 1
2 الکام داز م هریکن مینااوج 1 3 2 امین پقه علی خوجملی طاهر ایگدری 0 01:05.640 10
3 پری وش م کینگ او دسان فیلواش 2 1 3 حاج محمدرفیع دمیرچی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 0 01:05.760 11
4 ویکتوریا م کوپال گل آرا 0 1 1 طاهر آق ابراهیم بدویزاده یاسر جرجانی 0 01:03.460 5
5 فردوس ن کوپال صحراگزل 0 1 0 محمد حبیبی آق اویلی علایی قوجق 0
6 شایلین م هریکن گل افشان 1 1 3 حاج جلیل پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق 0 01:03.810 6
7 اورجینال م وات سکرت نازیلا 0 1 2 حاج قیوم قلیچی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:03.940 7
8 پارمیدا م دنیا آرزوراضیه 0 0 1 محمود رضا شیرنگی بهمن اونق عنایت اله قولرعطا 0 01:04.700 9
9 اسپازیا م هریکن بای گل 2 0 4 محمد رضا تاتاری محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد 0 01:03.150 4
10 آرامه م سوبیسکی ثمر 1 2 2 دانیال ظفریان ارازقلی ایری محمد خوجملی 0 01:02.260 2
11 یاکوزا م جلد گل اختر 3 0 2 حاجی یول گلدی بابایی نوریقدی یلقی موسی آق ارکاکلی 0 01:04.020 8
12 مراکش ن وات سکرت کاسل 1 2 2 مبین مهرانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 0 01:02.560 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 کارولینا م سوبیسکی اسکارلت 2 1 1 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق 0 01:02.320 5
2 سلتیک ن هریکن رادا 24 7 14 عاشور قربان پور جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:01.640 1
3 سانی ن آگوگ سیتو 11 3 4 بهداد گلدوست حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 0 01:02.460 7
4 اوکتای ن کینگ او دسان گل بندر 0 6 1 جلیل مفیدی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:01.700 2
5 تکتوم م مهاراجه سرسام 2 1 3 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی 0 01:02.070 4
6 مهسا م لهن گرین دازثریا 3 2 0 رحمت جیواد نورمحمد کوچک نژاد 0
7 قهرمان2 ن آگوگ بی نظیر 7 8 6 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی محمد خوجملی 0 01:03.150 8
8 لیدی اسکای م لهن گرین سانازخانم 2 2 0 حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی عنایت اله قولرعطا 0 01:03.310 9
9 سپهسالار ن جلد آرزوقابل 1 0 1 مسعود پوری الیاس زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 0 01:02.390 6
10 ماه ثانی ن ساسان ماهان 1 1 2 مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 0 01:02.000 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 لاریسا م کینگ او دسان حمیرا 4 5 3 حاجی دوجی محمد اونق یاسر جرجانی 0 01:00.870 1
2 بالتیکا م سوبیسکی سلطانه 5 2 0 مهندس پولاد نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:02.770 6
3 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 4 3 4 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور 0 01:01.940 5
4 یوکسل م کینگ او دسان ارازگل 1 5 2 حاج ارازقلیچ هوزیاری اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 0 01:01.190 3
5 کاکامامبو ن هریکن شادناز 3 2 5 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 0 01:01.310 4
6 نوگل م سیگار گل طاهر 2 1 1 قره جه یلمه ابراهیم بدویزاده 0
7 آهو م کوپال گل امید 5 6 4 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 0 01:00.990 2
8 آی بیکو م جلد نادیا 2 1 5 خداقلی اینچه برون سلیم خوجملی کمال دالی جه عطا 0 01:02.880 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 هما 1 م تکین گل ناهید 2 2 3 کمال الدین صفایی عبدالرحمن قربانی عید محمد غراوی 0 01:03.110 7
2 فرشیدخان ن دلهره گلچین 2 1 4 راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:01.030 4
3 مجاهد ن وات سکرت صدف خاتون 3 2 3 ایلهان و ایل آی کر تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:00.990 3
4 جلیسکا م دولاب ماتیلدا 4 0 7 امید بدراقی محمدشریف تاتاری محمد خوجملی 0 00:59.580 1
5 لیون ن وات سکرت درنا 4 4 6 مرحوم حاج کریم کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 0 01:03.040 6
6 آث ن لهن گرین منگلی خان 3 3 0 حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل احمد پقه 0 01:02.130 5
7 دنسینگ بوی ن مناضل زمردبافق 3 4 2 فرشاد نادری تویلی قربانی ستار مهرانی 0 01:00.540 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 دلتکین م لهن گرین دلبر 4 3 3 علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 0 01:01.620 5
2 رولینو م کوپال ویلا 4 4 1 بردی نظری فر بهمن اونق 0
3 شلیک ن لهن گرین بلیتون 1 10 3 مصطفی قربانی ارازقلی ایری ستار مهرانی 0 01:00.450 2
4 رومن وات ن وات سکرت عسل 8 6 4 حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق بایرام محمد قولاق 0 01:01.310 4
5 خان جونید ن عالیجناب نازلرقرق 3 4 4 بهروز ایری یعقوب ایری آرش ایری 0 01:00.940 3
6 مجیکال م دنیا میچکا 6 2 2 نوید تاتار حاجی محمد نوایی عبدالناصر قزل 0 01:00.300 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تیش تر ن Kyllachi Xtrasensory 0 2 2 شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی حامد خوجملی 57 00:58.920 2
2 میس بیوتی م جنی روس میس وریتی 7 1 0 حمید مجتهدزاده حمید روشنی محمد خوجملی 53 00:57.910 1
3 نازنین م ولوشین شاناجین 4 4 2 خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 52 00:59.160 3
4 مشکین ن تکتاز پرشین اسپیریت 2 2 3 سوگل افشاری باشگاه درخشش 52
5 دراگون ن گلداوی های تاید 2 5 4 حاج مرتضی فرجی علی خوجملی عبدالناصر قزل 53 00:59.750 4
6 بالیبی ن دریم ویل آفیلادا 3 8 2 هدی فرجی علی خوجملی اسماعیل کوچکی 54 01:02.690 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سکویا ن سیگار گلستان 7 4 0 جلیل مفیدی نورمحمد کوچک نژاد محمد خوجملی 53 01:00.950 6
2 گل سروین م آگوگ وینر 12 4 3 امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 56 00:58.550 3
3 آسیا تیک بوی ن وات سکرت اسکناس 7 3 3 مصطفی قربانی ارازقلی ایری ستار مهرانی 55 01:00.210 5
4 آلکس2 ن دولاب کارولین 8 3 3 علی جلالی نورمحمد اونق عبدالرحیم آرامیده 54 00:58.240 1
5 اورتینا م وات سکرت سویلی 7 4 4 پرویز کر عبدالمجید کم آق اویلی بشگرد 50 00:58.990 4
6 اسپید هورس ن وات سکرت آفرین 14 16 9 فرشاد خداوردیان آق اویلی بشگرد عبدالناصر قزل 58 00:58.260 2