نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 خان سلاق ن فایتر هورس منگلی 4 3 3 حاج آق اویلی بیک تاج محمد گوگ نژاد ستار مهرانی 0 01:05.830 3
2 براق ن تکه سومار 0 1 2 حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی علی رجال 0 01:12.490 7
3 ناز آباد ن گونش جمیله 4 8 7 حاج ابراهیم تراج احمد تراچ احمد پقه 0 01:07.820 6
4 آی ایندی م سمند ای لالک 4 2 1 وکیل هلاکو وکیل هلاکو کمال دالی جه عطا 0 01:05.350 1
5 قره گلوله ن بچه آهو شادلیق 3 3 5 سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی سید نقی سادات حسینی 0 01:15.670 8
6 آی پاره م خوش سقر هدیه 2 1 3 مهندس حاج بهمن یلمه الیاس زارعی کسلخه یعقوب کم 0 01:07.680 5
7 گل جهان م طاوس جهان گزل 5 1 4 مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد متین آموت 0 01:06.050 4
8 آلغر توتلی ن آلقاج نوبهار 1 0 0 بایجه پهلوان آنه بای خوجملی 0
9 رزان ن قلاقوش گل آق بند 1 6 1 حاجی آقا قره باش آنه حسن توفیقی نژاد عنایت اله قولرعطا 0 01:05.660 2
10 کوه نور ن سرآمد هدیه 2 2 3 دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد 0
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تامای م ژنرال پرنسس 0 1 0 مرتضی خسروشاهی قربان محمد قولرعطا بایرام محمد تاجی زاده 0 01:09.430 9
2 خجسته م دولاب ترانه 3 5 2 سیدمرتضی حجازی مجید صالح پور نادر صالح پور 0 01:03.450 2
3 بقا ن آنوشکا نازتاتا علیا 2 1 0 حاج آخوند پرویز قربان دردی تیرغم یاسر جرجانی 0 01:04.610 5
4 سیبلا م ساسان شهلا 0 0 0 جلیل و ثمانه بیرامی بهمن اونق عبدالعزیز اونق 0 01:09.060 8
5 ماریوواوا ن مناضل شیربها 1 1 0 سهیل رضایی طواق بردی کته عبدالناصر قزل 0 01:03.070 1
6 مشکین قرق م کوپال شهرک 0 0 0 محمد جمیل قلیچی حکیم بردی اندروا بایرام محمد قولاق 0 01:07.950 7
7 عال یاشار ن آدیداس دارطاهر 0 0 0 آنه محمد وشاه محمد شیرمحمدلی آق اویلی کارساز فیض الله رجال 0 01:04.400 4
8 آستیاک ن سیگار الماس 0 1 1 امین پاکزاد حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 0 01:04.290 3
9 کاترین م آنوشکا گل گل آلیا 0 0 0 دکتر اشکان حمید قلرعطا احمد پقه 0 01:06.370 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آنابلا م کینگ او دسان ایزابلا 2 3 2 مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 0 01:01.450 2
2 قیصر ن آدیداس گیتی 0 1 2 حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 0 01:01.580 3
3 باربد ن لهن گرین طای ناز 0 2 0 حاج عبدالکریم مشرقی ابراهیم بدویزاده بهزاد قلیخانی 0 01:03.992 7
4 سروه م دولاب نگار 0 1 0 محمد میرزایی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 0 01:04.170 9
5 مروارید سیاه ن پرنس پروس پکتور پولک 0 1 0 مرحوم عیسی جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:02.830 5
6 سماگل م سوبیسکی ثروت 2 2 1 سماگل وصحراگل ایگدری بایرام دردی سلاقی ابوطالب چاریزاده 0 01:03.999 8
7 اورجینال م وات سکرت نازیلا 0 1 2 عبدالحی وحاج قیوم قلیچی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی 0 01:04.590 10
8 پانیل م کینگ او دسان جولان 6 2 4 مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال 0 01:00.110 1
9 الکام قرق م لهن گرین نازلرقرق 1 0 3 احمد قلیچی حکیم بردی اندروا بایرام محمد قولاق 0 01:02.240 4
10 هپی فیل ن جلد نازگل 2 1 2 2 یوسف اسکندرلی مراد تاجی زاده عبدالناصر قزل 0 01:03.730 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ماهدخت م خان سالار ماهان 1 1 0 پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا عنایت اله قولرعطا 0
2 خوشکل م هریکن ثریا 1 3 1 دادجان اونق نورمحمد اونق قربان محمد اودک 0
3 خان عمو ن وات سکرت آلماباش 1 1 1 بنیامین اونق بهمن اونق عبدالعزیز اونق 0 2
4 گیومات ن لهن گرین گل شیدا 2 2 1 جمشید نادرزاده قربان محمد قولرعطا ستار مهرانی 0
5 دازمهین م کینگ او دسان داز سونا 3 1 2 یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه احمد پقه 0 1
6 بریسس تل ن وات سکرت گل زرینچه 0 2 1 مرحوم حاج سعیددوردی آق سعدی سعدشیخی فیض الله رجال 0
7 نانسی م وات سکرت گلدینا 2 0 0 حاج فتح الله کردی یحیی ایزدی 0
8 گل من م کوپال سیبل جان 1 0 0 یاسین بشگرد آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 0
9 آی آرا م کوپال گل راحله 1 3 9 بایرام گلدی کسلخه اراز زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی 0
10 ویندی م لهن گرین دلناز 1 0 0 پرویز ایگدری بهمن حاجی زاده محمد خوجملی 0
11 عقیق خان ن سهراب گنج آزمون 0 2 0 باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق بهروز ایری 0
12 لژیونر ن لنسکوی ژاندارک 1 0 1 میکائیل قریشی یعقوب زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 0 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گل وین م گریکاس وینر 3 2 3 محمدامین جرجانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:01.120 2
2 الکام داز م هریکن مینااوج 1 3 2 خوجه قلی پقه علی خوجملی محمد خوجملی 0 01:02.190 5
3 داش پهلوان ن وات سکرت آرزو 4 6 3 مرحوم حاج قلیچ حاجی تراج اراز قربان اونق بهزاد قلیخانی 0 01:02.450 6
4 آلرمن ن هریکن شتاب 2 2 3 ارازگلدی ایری یعقوب ایری آرش ایری 0 01:03.420 10
5 آتش پا ن آدیداس ژینا 0 1 3 بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی عبدالعزیز اونق 0 01:03.230 8
6 سیووا م سوبیسکی آوا 4 2 2 حسین شمسایی یازلی اونق احمد پقه 0 01:01.760 3
7 اسپازیا م هریکن بای گل 2 0 4 شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی 0 01:03.250 9
8 آرامه م سوبیسکی ثمر 1 2 2 دانیال ظفریان نصرت ا... خوجملی فیض الله رجال 0 01:00.130 1
9 تروی ن وات سکرت شهناز 1 0 1 رضاشیخی پیشکمری جلال ایری قربان محمد اودک 0 01:02.710 7
10 استینگر ن وات سکرت آترین 0 2 1 عبدالغفار پنق قلیچ قزل عبدالناصر قزل 0 01:01.790 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 4 3 4 مهندس کاظمی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 0 01:03.580 9
2 همای قوش ن ساسان دازگل 4 1 3 احمد جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:00.040 1
3 تکتوم م مهاراجه سرسام 2 1 3 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی نادر صالح پور 0 01:00.850 4
4 کاکامامبو ن هریکن شادناز 3 2 5 دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی 0 01:00.400 2
5 فرازصبا ن وات سکرت صبا4 3 6 2 دکتربای جمشید روشنی ستار مهرانی 0 01:00.800 3
6 اورتگا ن سرمد مایسا 3 2 3 بهمن حاجی زاده آنه محمد حاجی زاده آرش ایری 0 01:03.290 8
7 جردن م لهن گرین گل الگا 3 1 0 عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 0 01:02.560 7
8 لورسن دنجر ن لهن گرین سپیده2 2 2 2 ادریس و بهمن صحنه اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 0 01:02.400 6
9 مدیترانه م وات سکرت گل میترا 0 5 2 بهزاد و عرفان ایگدری خلیل خوجملی جبرئیل قولرعطا 0 01:05.420 10
10 آرقاداغ م دولاب رومیکا 2 0 4 عبدالوحید محمی زاده نازمحمد محمی زاده قربان محمد اودک 0 01:01.430 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 بن فایر م اورمیندو پایک گریک 0 1 0 ایلیا کاسبی عنایت اله قول لرعطا نادر صالح پور 0 01:03.290 5
2 پن فیور م اورمیندو پایک گریک 1 2 1 فرزاد کاسبی عنایت اله قول لرعطا ستار مهرانی 0 01:01.560 2
3 شادمان م مناضل پورشاد 0 0 0 سوگل افشاری باشگاه درخشش 0
4 اقاقیا م مناضل اونلی تیرز 0 0 0 باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق بهزاد قلیخانی 0 01:06.210 6
5 یاغی2 ن گریکاس سرکش 1 2 0 ثریا فرهمند کاکا سارلی یاسر جرجانی 0 01:02.030 4
6 پورسان ن تکتاز پورشاد 1 1 2 سوگل افشاری باشگاه درخشش عبدالجبار مختوم نژاد 0 01:02.020 3
7 لاله زارنو م بلاش لاله زار 1 3 1 عبدالجلیل کر علی خوجملی فیض الله رجال 0 01:01.110 1