نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آی تکین2 ن طاغن لوهندر 0 0 0 اسحاق و احسان الهی حمید فرود عبداله قولرعطا 0 01:12.940 4
2 شیرخان ن یاددانیال حبیب ایشان 0 0 1 قربان محمد توماچ قربان توماچ امیر مختومی 0 01:13.400 6
3 ارکین ن بچه آهو شادگل 1 0 0 شورش قلیچ زاده رجب قلیچ گوگ نژاد قربان محمد اودک 0 01:10.130 1
4 پرشین مارشال ن گونش قور پنجه 0 0 0 الیاس امامی نظرمحمد گوگ نژاد مرتضی گوگ نژاد 0 01:17.250 7
5 کاووس قره تپه ن عطاقره تپه نسیم قره تپه 0 0 0 مرحومه خانم لوئیز فیروز نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل 0 01:13.230 5
6 دایانچ ن یاددانیال حبیب ایشان 0 1 0 علی ایشان خلیقی سید یعقوب چپرلی کمال دالی جه عطا 0 01:10.700 2
7 آیناز م طاغن صحرا 0 0 1 یاسین قره قوزی سعدی سعدشیخی بهزاد قلیخانی 0 01:11.260 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ویتالیا م اگزیران آرین 2 2 1 1 شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی 0 01:02.710 1
2 بلک هورس2 ن آگوگ گلی تا 2 1 2 حاجی کاکا رهبر آرش ایری آرش ایری 0 01:03.610 3
3 هرکول ن شاپری 3 1 6 مهدی صابری بهرام خانقلی زاده قزل همراه رجال 0 01:12.230 9
4 نازهیهات م آگوگ زیبال 2 0 2 حاج قربان میرزاعلی اراز زارعی کسلخه احمد پقه 0 01:06.530 8
5 دوران خان ن آرمون کوانتم لیب 0 0 0 رضا شفیعی عبدالقیوم اونق عبدالناصر قزل 0 01:06.380 7
6 ویتانا م راک ست نوشین 0 1 0 شهیدشاه محمد اونق آنه گلدی اونق امیر مختومی 0 01:06.270 6
7 دوما م آگوگ شبنم 2 3 0 حاج سبحان بردی قره جه محمد اونق علی اونق 0 01:03.450 2
8 ریودوژانیرو ن گریکاس طلای سیاه 0 0 0 مرحوم ایمان حاجی قوجق سبحان بردی حاجی قوجق 0
9 بنفیکا ن بتمن بی باک 0 0 0 حامد گوگ زاده سلیم خوجملی کمال دالی جه عطا 0 01:04.380 5
10 دنیز ن آگوگ سانازخانم 6 2 5 مرحوم شاه محمد قاضلی کر نورمحمد اونق متین آموت 0 01:04.050 4
11 کاسکا ن تکین افسون 0 0 0 یوسف و احمد تراج نظرمحمد گوگ نژاد محمود قولرعطا 0 01:12.780 10
12 فرانک م اورمیندو ماهم جان 1 1 1 حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی 0
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 مسی ن سیگار سیلوانا 0 0 0 شهرام نشاط رجب قلیچ گوگ نژاد قربان محمد اودک 0 01:10.250 10
2 پایونر م شاهین2 هالیس 0 0 1 ساعد توکلی جمشید روشنی ستار مهرانی 0 01:01.830 6
3 رها م کوپال پدیده 0 0 1 عبداله چودری یعقوب چپرلی محمود قولرعطا 0 01:03.730 9
4 گل مایه م بامبوس شراره 2 0 0 0 نعمان وبصیر سوقی امان محمد سوقی 0
5 غرور ن آرمون پاپیلون 0 2 0 مرحوم شاه مراد کوهی یوسف دهش یوسف دهش 0 01:02.590 7
6 لحظه م فراز ژاندارک 1 1 2 عبدالوحید پوری یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 0 01:01.150 3
7 بلیندا م سرمد روفیا 2 2 1 حاج نورمحمد سیدی قوجق یعقوب چپرلی کمال دالی جه عطا 0 01:02.650 8
8 گل مرام م جلد سولیناز 0 5 1 حاج عاشورمحمد سیدی امید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:01.120 2
9 تیمیاد ن هریکن مها 0 0 2 طاهر جرجانی جلال ایری عبداله قولرعطا 0 01:01.650 5
10 نازیلقی م بامبوس گل شهناز 1 2 1 عبدالحکیم سقر حاج امان تیرغم احمد پقه 0 01:00.970 1
11 غزال م هریکن ساوچی 0 0 1 حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال 0
12 هپی فیل ن جلد نازگل 2 1 2 2 مرحوم حاج پورجان خوجملی یوسف اسکندرلی عبدالناصر قزل 0 01:01.630 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 مینیاتور ن هریکن جرسی 3 3 4 سید حسین حافظی آق اویلی بشگرد 0
2 گل پسر1 ن تکتاز گلبرگ 1 1 2 حاج داود توسلی جمشید روشنی 0
3 ناز چکاوک م هریکن نور چکاوک 1 1 3 نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت کمال دالی جه عطا 0 01:00.460 3
4 آلرمن ن هریکن شتاب 2 2 3 ارازمحمد ایشان استوار آرش ایری آرش ایری 0 01:00.250 2
5 شایلین م هریکن گل افشان 1 1 3 بنیامین اونق بهمن اونق احمد پقه 0 01:00.500 4
6 پانیذ م لهن گرین افسانه 2 0 4 منصور بابانیازی علی خوجملی 0
7 گل آیناز م آنوشکا جهان آفرین 0 3 1 حاجی محمد کردی محمد اونق 0
8 فراری م وات سکرت بی باک2 1 0 4 امان قریشی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 0 00:59.300 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 دازمهین م کینگ او دسان داز سونا 3 1 2 معصومه پقه سبحان پقه آق اویلی بشگرد 0 00:59.730 3
2 میترا م بگونیا سنگام 2 4 1 یوسف و متین بنداد عید قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:00.000 5
3 بالتیکا م سوبیسکی سلطانه 5 2 0 مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی 0
4 اشعل ن وات سکرت تیدا 1 3 1 فرشاد خداوردیان بهرام خانقلی زاده قزل یاسر جرجانی 0 00:59.870 4
5 آرامه م سوبیسکی ثمر 1 2 2 مرحوم خوجه شرقی علی خوجملی فیض الله رجال 0 01:00.950 6
6 آرام ن لهن گرین نوبرجانم 3 4 2 حاج اله بردی کر آشجان قزل قربان محمد اودک 0 00:59.210 1
7 مهسا م لهن گرین دازثریا 3 2 0 محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 0 00:59.420 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 جی پیک م لهن گرین ورونیکا 4 1 4 عبدی جان تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 00:59.040 3
2 مرجانه م سیگار سلیقه 4 7 1 آی هان مصدق ارازقلی ایری محمد خوجملی 0 00:58.700 1
3 آهو م کوپال گل امید 5 6 4 حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 0 00:58.800 2
4 کاکل2 م لهن گرین افشانه 5 1 0 ابراهیم کردی آشجان قزل قربان محمد اودک 0 01:00.260 6
5 دنسینگ بوی ن مناضل زمردبافق 3 4 2 جبار کوچکی و ایوب دادخواه رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی 0 00:59.510 4
6 دیهیم اعتمادی ن وات سکرت اوراسیا 4 1 1 عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر امیر مختومی 0 01:00.090 5