نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ناردانه م اربنت2 گل یسیرگچن 4 2 0 غزل خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی 0 01:49.170 1
2 دریای نور ن اربنت2 هدیه 2 1 1 دکتر علیرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد کمال دالی جه عطا 0 01:52.000 3
3 سزار یزدانی ن دلشاد هایده 2 5 0 آشورمحمد یزدانی یوسف دهش یاسر جرجانی 0 01:50.110 2
4 تیزپا ن دلشاد جیران 2 0 2 آریا الهامی پرورش اسب یاسین یاسر احمد پقه 0 01:54.630 6
5 آهوترکمن م آرش گلستان 2 1 2 امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 0 01:52.920 4
6 آرش طلا ن پوریا قره داغ 0 5 5 رضا ساجدی یوسف دهش یوسف دهش 0 01:53.070 5
7 تمنا ن اربنت2 شادی 0 4 2 غزل خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد فیض الله رجال 0 01:54.740 7
8 ارکای م یلقوش ایلای 1 0 0 سلیمان تاجی حمید فرود محمد آق ارکاکلی 0 02:12.320 11
9 گل تای م یلقوش گزل 1 1 0 مرحوم حاجی تقی ترکمنی بهشاد ترکمنی پیمان قلرعطا 0 02:04.570 10
10 آخال ن توسن مینا 1 0 0 پوریا روشن ضمیر عوض خوجملی مهران علایی قوجق 0 01:56.150 9
11 الکام دوزالوم م اربنت2 تنگلی 1 0 1 بهنام آتابای بهرام رجال علی رجال 0 01:55.100 8
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 نازفر م ساورسول سامانتا 2 1 2 سارینا مجمع امیر جعفرپور امین محمدی 0 01:41.990 8
2 آرمیتی م گریکاس گل اختر 0 2 0 شاه دردی بابایی علی خوجملی متین آموت 0 01:43.930 10
3 اسپانیا ن چکیت الیکا 0 1 2 حاج آق اویلی آق اراز قربان اونق علی اونق 0 01:44.080 11
4 خوشدل 2 ن راک ست غزاله 0 7 5 شهرام گلی یعقوب زارعی کسلخه عید محمد غراوی 0 01:40.110 3
5 دوبی کلاسیک م آگوگ بی نظیر 1 3 4 اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 0 01:39.680 1
6 سایرا م فنور آریزونا 0 1 0 ستارکر عبدالقیوم اونق عبدالناصر قزل 0 01:41.040 7
7 کینای ن لهن گرین ماتیز 2 1 5 مجید معمارنژاد رسول خرمالی ابوطالب چاریزاده 0 01:40.250 5
8 مهرانا م فنور گل راحله 1 2 3 امیررضا شیرنگی سبحان پقه نادر صالح پور 0 01:40.160 4
9 خواری م هیلد چیف سلوی 1 3 2 امید بدراقی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 0 01:40.700 6
10 استریکا ن راک ست شیلا 1 7 5 ایوب وبهروز آق آتابای ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 0 01:39.980 2
11 نانسی یزد م سیگار سونیایزد 0 0 3 ابوذر صحنه ومحمد رحیم آخوند جاور ابراهیم مهرانی احمد پقه 0 01:43.520 9
12 امیرخان ن وات سکرت دیدار 1 1 3 مجید کردی یعقوب ایری آرش ایری 0 01:48.000 12
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تاکیانا م وات سکرت شاتیلا 0 0 0 مهندس ایری بهروز کمی جواد آچاک 0 01:51.230 6
2 اسپریس ن دالاهو مها 1 2 1 اسماعیل نانچی علی خوجملی محمد خوجملی 0 01:45.790 3
3 موهاوی ن گریکاس سلیا 0 0 0 مهندس حسن خالقی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 0 01:59.900 7
4 ریبا م آگوگ دلناز 1 1 3 یوسف ایگدری ارازبای مرجانی قربان محمد اودک 0 01:48.270 4
5 لاکی وانس م لاکی دریم آدنیس 4 1 2 سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 0 01:44.060 1
6 آسیستان ن ساسان گل طوفان 0 1 0 حاج عرازوجلیل طیاری آنه گلدی اونق 0
7 کوبیلای ن دالاهو گل بندر 1 0 1 قوی اونق عبدالعزیز اونق لطیف تمری 0
8 طغیان قرق ن گریکاس نازلرقرق 1 0 1 دکتر تاتار محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 0 01:48.750 5
9 شبنم م هریکن باز صحرا 1 2 1 حاجی ماقل ساعی یعقوب چپرلی ابوطالب چاریزاده 0 01:45.580 2
10 ماکان کاکی ن هریکن مینااوچ 1 0 1 عبدالغفور آرتا عبدالغفور آرتا احمد پقه 0
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 شوگان ن آگوگ یادگارهیهات 4 0 0 مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا 0 01:45.760 4
2 هانهل م آگوگ هایده 2 1 1 فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه 0
3 مهرداد خان ن اورمیندو نورمایه 0 2 4 مهرداد خادمی کر عبدالکریم خادمی کرد قربان محمد اودک 0 01:48.160 8
4 آریزونا م دالاهو آرزوسیجوال 1 1 3 مرحوم صالح پورقاز طواق بردی خوجه پور لطیف تمری 0 01:47.660 7
5 واناکا ن آگوگ رف رف 2 2 2 حاج شاهین تراج احمد قلی قربانی محمد خوجملی 0 01:45.100 2
6 بالستیک م لهن گرین رزا 1 2 0 الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده احمد پقه 0 01:46.900 6
7 آگوستینوس م دولاب مایسا 4 3 2 مریم ومرجان مرادی عبدالخالق ایری ستار مهرانی 0 01:42.770 1
8 کرفه ن آگوگ داز مرضیه 1 3 7 حلیم بردی پقه رضا تیرغم فیض الله رجال 0 01:45.690 3
9 بقا ن آنوشکا نازتاتا علیا 2 1 0 حاج گلدی آخوند پرویز عبدالمنان پرویز نادر صالح پور 0 01:48.230 9
10 تپش م تکتاز گل پیشتاز 2 0 3 شیرمحمد تقانپور جمال آموت متین آموت 0 01:50.760 10
11 نانسی م وات سکرت گلدینا 2 0 0 حاج فتح الله کردی تاج محمد گوگ نژاد رضا کریمی 0 01:46.530 5
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 دوما م آگوگ شبنم 2 3 0 حاج سبحان بردی قره جه عبدالرحیم چپرلی 0
2 دنیز ن آگوگ سانازخانم 6 2 5 مرحوم شاه محمد قاضلی کر احمد قلی قربانی لطیف تمری 0 01:49.130 8
3 دلشادگل م آگوگ اسکارلت 1 3 4 آسنا جعفربای حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 0 01:45.220 7
4 کاری ماما م هریکن گل آلیا 3 7 4 محمد مهدی جعفری عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 0 01:44.350 4
5 بلیندا م سرمد روفیا 2 2 1 حاج نورمحمد سیدی قوجق تاج محمد گوگ نژاد یاسر جرجانی 0 01:44.540 5
6 سان سان ن رامین تابان 2 3 1 سید مجتبی نبوی مرتضی ناظری متین آموت 0 01:43.820 2
7 گیومات ن لهن گرین گل شیدا 2 2 1 جمشید نادرزاده حسن محمد قلرعطا احمد پقه 0 01:52.850 9
8 آلرمن ن هریکن شتاب 2 2 3 پهلوان عظیم تراج عبدالغفور گلی عبدالناصر قزل 0 01:44.810 6
9 آرام ن لهن گرین نوبرجانم 3 4 2 طاهرآخوند ساری خانی آنه بای خوجملی محمد خوجملی 0 01:43.700 1
10 آی آرا م کوپال گل راحله 1 3 9 مرحوم حبیب ایشان خان محمد چپرلی کمال دالی جه عطا 0 01:44.230 3
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آرشاوین ن شرگارکوئین ترانه 3 8 4 کمال سودمند آنه محمد حاجی زاده فیض الله رجال 54 01:43.120 3
2 سلن م آگوگ ماتیلدا 3 6 5 اسماعیل امامی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 50 01:41.670 1
3 ساقی م کینگ او دسان درفام 5 1 0 احمد موحد رحیم بردی مهرانی 52
4 آث آق قلا ن اگزیران دازچشمه 3 7 7 رضاوآیدا سلاق اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 55 01:42.630 2
5 دازیران ن وات سکرت عسل 1 7 6 امید جرجانی جمشید جرجانی قربان محمد اودک 52 01:47.470 5
6 کاماندر ن لهن گرین گلرقرق 4 3 4 جواد کارگر جمشید جرجانی یاسر جرجانی 53 01:43.270 4
7 توفنده ن کولار گردباد 2 4 11 عیدمحمدوآشوربای ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه 52 01:53.050 6