نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 قلیچ خان 2 ن طوفان دلبر 1 2 1 امام محمد آخوند بهمن سید مجتبی نبوی یوسف دهش 52 01:18.350 6
2 گلیسا م جرگران گل ایشان 1 3 3 عبدالصمدولطیف سیدمختوم عوض خوجملی قربان محمد اودک 51 01:15.710 1
3 پرشیا م بچه آرش آیلی 0 2 1 عبدالحکیم عطایی تاج محمد توفیقی نژاد ابوطالب چاریزاده 52
4 گل نگین م بچه آرش نگین5 2 3 0 طاهر گوگ نژاد رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 50 01:19.370 7
5 بی قرار ن کوه نور گل قرقی 0 0 0 آصف آتابای رجب قلیچ گوگ نژاد احمد پقه 52 01:27.610 10
6 وایت هورس ن البای شادگل 0 0 1 حجت آجودانی امان یلقی عبدالقادر(کمال)صالحپور 52 01:17.260 4
7 نازگل آرش م بچه آرش بالسقر 0 0 2 شادوحاجی بیات رحمت الله رجال علی رجال 50 01:23.850 9
8 پرنس م آلغر توتلی آله داغ 0 1 0 سید مجتبی نبوی سید مجتبی نبوی 51
9 آی مالای م سرآمد گلستان 0 1 2 محمد حکیم لخی حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 51 01:16.220 2
10 چنار ن گونش ترکمن ایلم 3 1 4 مرحوم یونس شیرمحمدلی خان محمد چپرلی میلاد پایدار 53 01:17.200 3
11 سمند2 ن سمند گلستان دیگجه 0 2 0 مهندس حاج بهمن یلمه تاج محمد گوگ نژاد فیض الله رجال 53 01:18.000 5
12 جهان تک ن اربنت2 شیخ آباد 0 2 1 حاجی بهرام محمد آخوند آق ایوب آق محمد خوجملی 53 01:22.850 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 شهباز ن متوهج لاله2 1 2 0 علی ومجید امانقلی خوجملی محمد خوجملی 52 01:04.610 1
2 سام ن آگوگ بجین جیل 1 2 2 سرکارخانم خراسانی جمال آموت عبدالجبار مختوم نژاد 53 01:06.680 6
3 ایو م گریکاس شاناجیتا 2 1 2 هادی بختیاری ابوالفضل یوسفی طاهر ایگدری 50 01:05.730 4
4 جنی ون ن رامین رسپکت فول 4 0 1 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق 52 01:05.680 3
5 چیتا2 م کاراهابور دریسه 1 2 0 مهندس علیرضا صیرفی باشگاه صبای گنبد 50
6 جنی پای م جاست جنی پایدار 0 4 0 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق فیض الله رجال 52 01:05.140 2
7 کینگ توآ ن کینگ او دسان توآتوآ 1 1 2 علی قنبری ابوالفضل یوسفی مهران علایی قوجق 52 01:06.590 5
8 ورتکس م دلرد آزالیا3 0 2 0 حمیدرضا طباطبایی دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی 50 01:07.750 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریبرمن ن لهن گرین ویکتوریا 1 0 2 قنقرجه پهلوان همراه تیرغم قربان دردی تیرغم قربان محمد امانی سید 54 01:10.710 11
2 تندرو ن رجینگ گریک تک رو 1 0 1 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا آق اویلی بشگرد 52 01:05.910 3
3 برق آسا م فنور پروین 1 0 1 مهندس کاظمی امید ایری احمد پقه 51 01:06.150 5
4 کانی میران ن اسپشیال باند ملیکا 2 3 2 بهمن قریشی الیاس زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 54
5 کاپرا م کینگ او دسان افشانه 0 1 2 ابراهیم کردی اراز زارعی کسلخه مهران علایی قوجق 50 01:07.840 10
6 ال کلاسیکو ن اسپشیال باند الهام 1 0 3 اسحاق یلمه یعقوب زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 54 01:07.220 7
7 صنم جان م وات سکرت صایدجان 1 0 2 حاج امام بردی ورشید مهرانی عبدالغفور جرجانی کمال دالی جه عطا 51 01:05.930 4
8 خواری م هیلد چیف سلوی 1 3 2 امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 52 01:05.860 2
9 اسپریس ن دالاهو مها 1 2 1 مرحوم ملاغلامحسین نانچی عبدالمجید کم امیر مختومی 55 01:07.270 8
10 بارسنال م کینگ او دسان مونیکا 0 2 2 منصور مفیدی جلال ایری یاسر جرجانی 52 01:07.780 9
11 آث گری ن اورمیندو گل افشان 2 0 1 حسام وعبدالرضا آق ارکاکلی تاج محمد گوگ نژاد فیض الله رجال 53 01:05.820 1
12 امیرخان ن وات سکرت دیدار 1 1 3 مهران محمد رضالو ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 54 01:06.180 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 فیلد مارشال ن چکیت شه گل 3 3 0 حاجی کاکا سوقی اراز قربان اونق ستار مهرانی 56 01:01.700 2
2 تیارا ن اسپشیال باند کردلیا 1 0 5 حاجی محمد امانی احمد ایری قربان محمد امانی سید 52 01:05.080 8
3 نوروزخان ن آفرونک گلاسیدورا 2 1 3 حاجی محمد امانی احمد ایری محمد خوجملی 55 01:04.510 6
4 یل پای م دودی دلارام 3 2 1 اراز محمد سخندان توماج رشید عطایی کمال دالی جه عطا 51 01:00.360 1
5 سایلنت ن سلتیک سایلنس آن دگو 1 1 2 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی قربان محمد اودک 52 01:03.830 5
6 هیلددنسر ن هیلد چیف پرشین دنسر 3 0 4 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 55 01:02.720 3
7 استاتیک ن دلرد پایدار 2 3 2 محمد کشاورز عبدالخالق ایری فیض الله رجال 56 01:03.320 4
8 بلست م دلرد پایک گریک 0 2 1 سید مجتبی نبوی سید مجتبی نبوی یوسف دهش 50 01:07.820 9
9 کمین ن هیلد چیف سودابه آریا 1 1 0 علیرضا شیرازی فرهاد کریمی احمد پقه 52 01:04.810 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 براندو ن اسپشیال باند سپیده2 0 0 1 مائده ومحمدطاها اسماعیلی اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 52 01:51.880 3
2 اشلی م دولاب شراره2 0 0 1 اسماعیل قره جه اراز زارعی کسلخه احمد پقه 50 02:06.140 8
3 کاپوچینو م بکونینگ ماتیز 0 3 1 ندا قزل عبدالمجید کم امیر مختومی 50 01:48.670 2
4 کریزی هورس ن وات سکرت کرونا 1 3 3 مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی محمدشریف تاتاری محمد خوجملی 52
5 سالومه م دلرد گل بلقیس 0 0 0 حسین قرآن نویس علی خوجملی مهران خوجملی 50 01:55.590 7
6 سوگلی م تورینو گل شیرین 0 0 0 مصطفی کردی عبدالکریم خادمی کرد آق اویلی بشگرد 50 02:06.140 8
7 نازکملر م ماکسیموم ریسک آرزوکملر 1 0 0 جمشید کم یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 50 01:52.340 4
8 سانی دویل ن هکتور سانازخانم 2 1 0 مشهدقلی مختوم نژاد حکیم بردی اندروا مهران علایی قوجق 52 01:54.970 6
9 جانمی جان م لوردآف دوویل اودیسه 0 0 3 حاجی نوری غراوی پرویز غراوی یوسف دهش 50 02:06.260 10
10 آرین طلا م وات سکرت اورمیلا 0 1 0 مولام بردی حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا 50
11 ماه سکرت م وات سکرت ماه ناز 1 1 2 نازبردی قره داشلی ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر 50 01:47.030 1
12 زلزله ن وات سکرت نازنین 1 0 3 امید ماشدی مراد بدوی زاده قربان محمد اودک 52 01:54.960 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گورنر م ماکسیموم ریسک بانوشتاب 1 1 1 مرحوم باباوخوجه نیاز ایری طواق بردی خوجه پور آق اویلی بشگرد 50 01:59.350 12
2 آل امپراطور ن آگوگ گیتی 1 4 1 علی محمد قره دولاق اراز زارعی کسلخه احمد پقه 54 01:50.490 4
3 پرنس کواهیم م پرنس پروس پکتور پولک 0 0 1 زنده یاد سیدعلی حسینی حمید روشنی ستار مهرانی 50 01:56.600 11
4 یادنازی ن لوردآف دوویل گل ناهید 0 1 1 زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی الیاس زارعی کسلخه امیر مختومی 53 01:51.600 5
5 آل بهار م هکتور الهام 1 1 1 حاج طواق قلی ایزدی رشید عطایی کمال دالی جه عطا 50 01:49.250 2
6 یاهانا م ماکسیموم ریسک لیلی 2 0 0 5 حاج شا محمد حاجی عرازی حمید کلته قربان محمد اودک 52 01:49.400 3
7 بانی م هیلد چیف رزالین 3 4 1 سام نیک خواه باشگاه صبای گنبد عید محمد غراوی 51 01:44.080 1
8 واندرفول ن رجینگ گریک ویانا 2 0 2 نادر موحد نورمحمد اونق مهران علایی قوجق 52 01:52.860 7
9 انیسه م المرام پرشینا 0 1 1 رجب محمد نفس پورونفس ایزدی موسی آق ارکاکلی عبداله قولرعطا 52 01:53.620 8
10 شرینا م هیلد چیف سلوی 2 1 2 حسن قنبری مجید صالح پور نادر صالح پور 51 01:54.000 9
11 کبریا م اورمیندو آرنیکا 1 1 2 آق محمد حسن قاسمی بهمن صداقت نورمحمد بهادر 50 01:55.100 10
12 جاناسی م آگوگ گیسوطلا 1 6 2 عبدالقیوم مسلمی عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده 51 01:51.980 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 هیدروژن م گریکاس گل قهرمان 4 7 5 عبدالمتین قزل فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 50 01:42.420 3
2 قلیچ خان ن لهن گرین دازگلاب 8 15 15 نورمحمدکر و غفور اسماعیلی بهروز کمی قربان محمد اودک 53 01:41.250 1
3 اسپشیال ویو م اسپشیال باند ونیز 13 4 5 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی محمد خوجملی 51 01:50.160 5
4 سلتیک ن هریکن رادا 24 7 14 مائده ومحمد یاسین قربان پور علی خوجملی مهران خوجملی 58 01:43.110 4
5 کیابو ن آگوگ کیانا 6 6 3 سبحان بردی صبوری عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 52 01:51.850 6
6 اسپید هورس ن وات سکرت آفرین 14 16 9 وهاب ویعقوب کلته فرهاد خانقلی زاده قزل کمال دالی جه عطا 56 01:42.330 2