نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 کیهان ن لاچین گل بندر 1 2 0 رئیسی اراز زارعی کسلخه مهران علایی قوجق 52 01:09.530 4
2 رسا ن ارشک طلا 0 2 0 آرین پورمیزا حکیم بردی اندروا قربان محمد اودک 52 01:09.630 5
3 چاندویل ن سمند مهتاب 1 1 4 احسان صداقت عوض خوجملی نادر صالح پور 53 01:09.250 3
4 سزار یزدانی ن دلشاد هایده 2 5 0 آشورمحمد یزدانی یوسف دهش یوسف دهش 54 01:09.050 2
5 تیزپا ن دلشاد جیران 2 0 2 آریا الهامی پرورش اسب یاسین یاسر علی رجال 54 01:10.030 9
6 آهوترکمن م آرش گلستان 2 1 2 امینه احمدی عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 50 01:08.860 1
7 قره داغ ن یلقوش گل سوار 0 3 2 بصیر سعدی شیخ سعدی سعدشیخی نورمحمد بهادر 52 01:10.010 8
8 یل تکین2 م دلشاد خوشنام 2 0 1 عدنان و بنیامین کر نظرمحمد گوگ نژاد یاسر جرجانی 50 01:12.340 10
9 تمنا ن اربنت2 شادی 0 4 2 حاج ارازقلی شوروی کریم گوگ نژاد فیض الله رجال 54 01:09.860 7
10 پگاه م سمند سابله 2 0 1 پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت 51
11 یاشار ن یادگاربایرام حبیب ایشان 0 4 1 مرحوم حبیب ایشان یعقوب چپرلی عبد اله باستان 53 01:09.680 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تکاور2 ن وات سکرت شیرین صحرا 1 0 0 مرحوم حیدر یلقی احمد ایری کمال دالی جه عطا 52 01:05.720 10
2 رومینا2 م اسپشیال باند یل کن 0 0 0 مرحومه الناز سلاق رسول خرمالی 50
3 آل توماچ ن لهن گرین لازیکا 0 0 1 یوسف رجب نژاد یوسف رجب نژاد احمد پقه 52 01:08.070 11
4 لهارا م لهن گرین دل آرا 1 0 0 عبدالعزیز ایری آشجان قزل قربان محمد اودک 50 01:03.690 4
5 سالومه م دلرد گل بلقیس 0 0 0 حسین قرآن نویس علی خوجملی محمد خوجملی 50 01:03.950 6
6 واتلیا ن وات سکرت لرویا 2 1 0 دانیال قوجقی نوری قورچایی محمد ارمشی 52 01:02.790 2
7 جمال صحرا م وات سکرت بازصحرا 0 0 2 حاجی ماقل ساعی یوسف چپرلی مهران علایی قوجق 50 01:03.940 5
8 سپنتا ن کینگ او دسان گنج آور ایگدری 2 1 1 حاج غفور اسماعیلی عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 52 01:01.600 1
9 طغرل ن ساورسول بای گل 0 3 4 مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری نورمحمد بهادر 52 01:03.290 3
10 جانمی جان م لوردآف دوویل اودیسه 0 0 3 حاجی نوری غراوی پرویز غراوی عید محمد غراوی 50 01:05.010 9
11 سایلنس ن هریکن گل هایبات 0 2 0 تیمور زیرکی مصطفی عطایی ابوطالب چاریزاده 52 01:04.670 8
12 جان سکرت ن وات سکرت زهره جان 2 3 7 کاکا قره نژاد یوسف کلته عبدالناصر قزل 52 01:04.180 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 مگاتن م سلتیک سایلنس کبرا 3 5 3 حاجی قربان محمد سلیمه ی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 50 01:01.570 2
2 اسکیپی 1 ن سلتیک سایلنس مایام 3 1 3 ابوالفضل حاجی خانی دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 52 01:02.610 6
3 باراگ ن هیلد چیف امپریال بیگدار 7 2 3 آرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 52 01:05.340 10
4 اخلاص2 ن لهن گرین گل سیجوال 2 2 1 تیمور وحمزه کردی عبدالمجید کم امیر مختومی 52 01:01.590 3
5 آی پری م آنوشکا یادگارپروین 1 0 0 آمان قاری قاری کر عبدالقیوم اونق عبدالخالق چپرلی 50 01:04.340 9
6 فایپر ن بکونینگ تارا 2 1 2 آرش قربانی تویلی قربانی 50
7 دازسویر ن وات سکرت دازطلا 2 0 0 آرمان پقه وناصربابایی احمد قلی قربانی 52
8 ماه سکرت م وات سکرت ماه ناز 1 1 2 نازبردی قره داشلی ناز محمد قره داشلی احمد پقه 50 01:02.560 4
9 نیوشا م رجینگ گریک بهاره 2 0 1 نازمحمد وبهمن صادقی سید احمد قلی قربانی نورمحمد بهادر 50 01:02.590 5
10 ساناز م کولار والن تاین 0 2 2 کشت صنعت سلیم خانی حمید روشنی محمد خوجملی 50 01:03.060 7
11 سکویاد م جلد شعله 3 2 1 بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 50 01:03.550 8
12 اطلسی م المرام اسکارلت 3 0 1 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 50 01:01.160 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 لیدی آگوگ م آگوگ یادگارسوقان 1 1 5 مهندس عارف تاج محمد گوگ نژاد 52
2 انوشه م رجینگ گریک آناتا 0 0 0 سلیمان آوری ابراهیم بدویزاده ابوطالب چاریزاده 50 01:06.530 5
3 فاینال م فنور امیلی 3 3 1 سیدمرتضی حسینی جمشید جرجانی یاسر جرجانی 50 01:03.850 3
4 لوکریس م آگوگ استاتیلا 1 5 0 فرناز خراسانی جمال آموت 50
5 بلک کاویار م سلتیک سایلنس کلی 0 0 0 حاج پیغمبر قلی توسلی نوریقدی یلقی قربان محمد اودک 50 01:10.500 6
6 لیبرمن ن آگوگ لیبرتی 5 2 2 فرزانه خراسانی مجید خوجملی کمال دالی جه عطا 54 00:59.430 1
7 جنی یس م جاست جنی سره نا 0 0 1 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق 51
8 سونای م ساورسول سورینا 0 0 0 شاپور حسن قاسمی احمد ایری فیض الله رجال 50 01:05.090 4
9 سی سی لیا م آگوگ کردلیا 0 3 5 فرناز خراسانی جمال آموت محمد خوجملی 51 01:01.520 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریبرمن ن لهن گرین ویکتوریا 1 0 2 آیلین ومحمدصفا تیرغم قربان دردی تیرغم محمد آق ارکاکلی 54 01:04.190 8
2 کورش خان 2 ن سیگار زیبا 1 1 0 سیدکورش بنوفاطمه احمد قلی قربانی فیض الله رجال 54 01:04.340 10
3 گل آبی م رجینگ گریک گلاب 1 0 0 فرهاد قولرعطا احمد شیخ دوجی نورمحمد بهادر 50 01:04.210 9
4 گلادیاتور ن ساسان زبیده 0 1 2 یوشن کلته قربان محمد اودک 52
5 نانو ن ساسان رومینا 1 1 0 مهندس یوسف گلشاهی قربان محمد اودک قربان محمد اودک 54 01:03.930 5
6 بیگبال ن رجینگ گریک گل هیهات 3 6 1 اسلام بیرامی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 54 01:00.800 1
7 کانی میران ن اسپشیال باند ملیکا 2 3 2 مرحوم حاجی محمدحاجی گلی الیاس زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 54 01:01.430 2
8 ال کلاسیکو ن اسپشیال باند الهام 1 0 3 شهرام گلی امید ایری احمد پقه 54 01:02.660 3
9 صنم جان م وات سکرت صایدجان 1 0 2 حاج امام بردی ورشید مهرانی عبدالغفور جرجانی یاسر جرجانی 51 01:03.590 4
10 الدوز م ساسان سپیده2 1 1 0 مرحوم حسین محمد دوگونچی اراز زارعی کسلخه مهران علایی قوجق 52 01:04.070 6
11 آسیا م هریکن عالم جهان 1 1 1 حاج ارازگلدی پرویز ابراهیم بدویزاده عبد اله باستان 53 01:04.150 7
12 نویدخان ن چکیت نازلرقرق 1 1 1 محمدرضا و مرجان نپق غفور خوجملی 55
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 زدایکس 14 ن گریکاس یادگاربرنجی 2 3 1 امیر جنگی اراز قربان اونق محمد خوجملی 54 01:01.160 3
2 نازفر م ساورسول سامانتا 2 1 2 سارینا مجمع عبدالخالق ایری 50
3 هلدی تاپ م هیلد چیف لولیتا 5 3 1 رضا قره ئی حکیم بردی اندروا قربان محمد اودک 52 01:01.710 5
4 دوبی کلاسیک م آگوگ بی نظیر 1 3 4 اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری فیض الله رجال 51 01:02.310 6
5 آگوگ ناز م آگوگ پارمیس 2 2 1 حاج محمود قاضلی کر عبدالعظیم اونق یاسر جرجانی 50 01:00.590 2
6 خواری م هیلد چیف سلوی 1 3 2 امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 50 01:02.910 8
7 استریکا ن راک ست شیلا 1 7 5 بهروز آتابای و فرهاد خاوند نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا 53 01:00.470 1
8 سیلای م لهن گرین لیلی2 1 1 2 عبدالرحمان سرداری یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 50 01:01.250 4
9 اردشیر ن آگوگ گنج آور ایگدری 3 0 0 آرمین اسماعیلی عبدالله قلرعطا 52
10 عالم آی م گریکاس شادناز 1 1 6 محمد یاسین ندیم رحیم بردی مهرانی عید محمد غراوی 50 01:02.330 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 کمین ن هیلد چیف سودابه آریا 1 1 0 علیرضا شیرازی فرهاد کریمی نورمحمد بهادر 52 01:00.810 4
2 تیارا ن اسپشیال باند کردلیا 1 0 5 نورجان امانی شهرام خوجملی محمد خوجملی 52 01:00.660 3
3 برادوی م مناضل دان دان زینگ 1 3 2 تفاهی یزدی - غلامی غفور خوجملی قربان محمد اودک 52 01:02.640 7
4 اندی ن سوبیسکی آندالوزا 3 4 4 جعفر عابدینی عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 57 01:00.630 2
5 سایلنت ن سلتیک سایلنس آن دگو 1 1 2 حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی محمد آق ارکاکلی 52 01:01.900 6
6 هیلددنسر ن هیلد چیف پرشین دنسر 3 0 4 کاوه اختراعی موسی آق ارکاکلی یاسر جرجانی 56 01:00.600 1
7 استاتیک ن دلرد پایدار 2 3 2 محمد کشاورز عبدالخالق ایری فیض الله رجال 56 01:01.730 5