نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سل تکین ن دلشاد جمیل گزل 2 0 0 عیدمحمدوآشوربای ایگدری میلاد پایدار پیمان قلرعطا 50 01:18.050 7
2 آسنا سرمدی ن سمند ریتا 0 0 0 مرحوم قالجانق پهلوان عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 50 01:20.140 9
3 مهبد رستمیان ن غوغا قرناق 0 0 0 فرشته جابر مراد تاجی زاده علیرضا دوجی 52 01:23.080 11
4 بحری بیات ن فایتر هورس امانلر 0 1 0 طیب بیات خان محمد چپرلی بنیامین جرجانی 52 01:16.480 5
5 باراق ن قایرات شاه صنم 0 0 0 مهیار و محمد رئوف زیبایی بهرام رجال علی رجال 52 01:32.050 12
6 گل فایتر م فایتر هورس کیوان 0 2 0 سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی آرمین آق آتابای 50 01:12.350 2
7 درویش امین ن سرخوش شاپرک 0 1 0 تایجان بازیار عیدمحمد بازیار قربان محمد اودک 52 01:16.460 4
8 ژسه ن آریاگلد آقجه گل 0 0 0 ایلیا بکر پوشیده بهروز کمی مسلم گوگ نژاد 52 01:20.190 10
9 آتابیگ ن طاغن دل آهو 2 1 3 کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده 52 01:11.460 1
10 وفا ن قره داغ تکناز 0 0 0 بصیر وشهرام سعدی شیخ سعدی سعدشیخی امان محمد قلرعطا 52 01:19.330 8
11 ماهان طلا ن طوفان گلن آق جرن 0 0 0 موسی وماهان دهش یوسف دهش مهرداد خوجملی 52 01:16.480 6
12 رویاقیداری م فایتر هورس مارال2 0 0 1 بهنام منصوری رجب قلیچ گوگ نژاد عید محمد غراوی 50 01:16.130 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ویوابوی ن تریفیک چلنچ لاله گل 2 0 2 ایلحان و سینان نیازی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 0 01:02.760 1
2 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 1 0 1 مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی 0
3 ایل هان ن ایرامینم پروانه 1 1 1 امیر آرخی ادریس قلرعطا عبدالجبار مختوم نژاد 0 01:07.090 7
4 روجیک ن کینگ او دسان جینو 0 0 0 آرشام روان اسماعیل کوچکی محمد خوجملی 0 01:05.190 4
5 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 0 2 0 مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد جواد آچاک 0 01:04.040 2
6 سکرت لاو قره سو ن راک ست کولیز ناز 0 1 0 زبیر نفس پور یعقوب نفس پور آرمین آق آتابای 0 01:11.320 8
7 شیرین صحرا م لهن گرین شیتل 0 0 0 حاج آقا علی اصغری محمد خوجملی مهرداد خوجملی 0 01:11.760 10
8 توتوی م مای جوی السا 0 0 0 میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:06.850 6
9 سامره م سامردولدرومز گل شهناز 0 0 0 بایرام اسماعیلی رسول خرمالی قربان محمد اودک 0 01:11.750 9
10 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 1 0 2 مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی امان محمد قلرعطا 0 01:06.050 5
11 ایلکان ن وات سکرت گل حافظ 0 0 0 مجتبی شفیع کلاری علی محمد خوجملی علی رجال 0 01:12.530 11
12 آی فر م اسپشیال باند لاله امانپور 0 0 1 حاجی گوکی امانپور نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 0 01:04.110 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 طلای زاگرس م دارنل مرکانتیل 0 0 0 حسین عبدالغنی رشید عطایی 0
2 ضد1 ن بورن توبی کینگ سرور خانوم 2 1 0 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 0 01:01.590 1
3 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 2 1 1 امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا ابوطالب چاریزاده 0 01:03.330 3
4 جونیور م پریمووالنتینو جنی سیس 0 0 1 سیده فاطمه سالاری حمید روشنی امان محمد قلرعطا 0 01:05.630 5
5 ساراناز م بورن توبی کینگ ساراناطلایی 0 0 1 سارا آرخی ابراهیم بدویزاده عبدالجبار مختوم نژاد 0 01:06.350 7
6 تایم هج م متوهج تایم بل 1 1 0 تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 0
7 میلواکی ن الوسیوترادر پرشین گلد 1 1 2 علی آقایی عبدالعزیز مهرانی 0
8 فونگ هج م متوهج فونگ اسپیا 0 1 1 نعمت پاکزاد رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 0 01:01.860 2
9 بلوبری م رامین بلک بری 0 1 0 باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی مجید صالح پور محمد رضا پقه 0 01:06.330 6
10 لتوس تاپ م سیتی لیدر هدینگ تاپ 0 1 0 ایمان ناخدا جمشید روشنی آرمین آق آتابای 0 01:04.430 4
11 میس دنسر م بد ازآی وانابی تلاش 0 0 0 صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ 0
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پدرو ن آگوگ مایا 2 1 0 طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی محمد خوجملی 0 01:03.550 7
2 تندر ن آگوگ تکرو 2 1 3 طاهر امیری عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 0 01:03.040 3
3 گالان ن راک ست شادناز 3 3 5 مبین حنفی آنه محمد حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 0 01:01.760 2
4 آنتیک م آگوگ افشانه 2 0 2 ابراهیم کردی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 0 01:03.440 6
5 خان جهان ن بد ازآی وانابی عالم جهان 2 0 3 عطا بنمین و امین عابدی کر قلیچ قزل مهدی صداقت 0 01:04.720 6
6 ریومنتو م سامردولدرومز شرمین 5 2 0 آرمان قزل رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 0 01:01.740 1
7 نصیب م پایدار کبری 1 4 1 متین پوری ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 0 01:05.290 11
8 اگزی ون ن مای جوی گل آینام 1 2 0 عبدی ایلخانی منصور بای پور جبرئیل قولرعطا 0 01:03.150 8
9 گلدناز م تاواش جیسی 2 1 2 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 0 01:03.420 5
10 ماریانا م دولاب لاله ناز 3 1 4 سایا رضوانی مجید ایری جواد آچاک 0 01:03.080 4
11 ماتیکان ن بد ازآی وانابی یو مای لووا 1 1 2 حاج تاج محمد زاودی رسول صداقت مبین آسایش 0 01:04.660 9
12 آتیس ن کینگ او دسان آی نور 2 1 1 ایوب محمدآلق عبیداله رجال 0
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گلاسکو ن تاواش پروانه 6 1 1 محمدطاها قربانپور تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 0 01:01.430 1
2 النترا م بوکیتو گل مایه 3 4 3 حاج یوسف و حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده 0
3 کلین هورس ن القاسی مهرناز 2 5 1 مرحوم رجب سلاق اراز قربان اونق عید محمد غراوی 0 01:02.420 3
4 آذامر ن مربوش آی سل 8 4 1 حاج نوروز و سینا میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی 0 01:01.910 2
5 یوشیتا ن سلتیک سایلنس زیباخانم 5 1 2 یوسف پهم پور رحمان اورگلی 0
6 آتش ن آگوگ گلسن ناز 2 3 5 آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 0 01:03.420 5
7 وین لای ن بد ازآی وانابی نیلای 4 0 2 محمدصفا و بنیامین دلدل آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 0 01:03.740 6
8 ایزامر ن مربوش ایزابل 4 3 0 بهروز کلته امانقلی خوجملی 0
9 ارکان ن کینگ او دسان رومینا 2 4 4 نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته قربان محمد اودک 0 01:03.410 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 نیولی م نیوهالو پرنس لی 3 0 2 مهران خوجملی علی خوجملی کمال دالی جه عطا 0 01:03.170 1
2 آیسو م آگوگ سماگل 1 0 1 غفور چوری مجید ایری 0
3 چشم افروز م بد ازآی وانابی جردن 1 0 1 بغدایلی بی نیاز ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 0 01:06.860 9
4 خان سونا م ماکسیموم ریسک رزبیوتی 2 0 2 پیمان و لقمان پقه سبحان پقه جواد آچاک 0 01:03.380 2
5 یاغمر م آگوگ 22بهمن 0 4 0 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 0
6 هولیا م راک ست ملکه یلقی 1 0 0 حاجی قربان حاجی کسلخه بهروز ایری 0
7 فیروزه م مای جوی یکتا 2 3 2 ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 0 01:03.420 3
8 مایا2 م بلی ریور زیبال 1 0 0 ابوطالب و مصطفی کسلخه عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد 0 01:04.380 4
9 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 3 0 0 نادر حسنی قربان محمد قولرعطا آرمین آق آتابای 0 01:05.500 5
10 الوکاپ م الوسیوترادر کاپی کورن 0 2 0 سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم مهدی خوجملی مهرداد خوجملی 0 01:04.640 7
11 کینگ کیا ن کینگ او دسان یاکوزا 0 1 6 عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا مهران عطا 0 01:05.540 6
12 فرام م المرام فریال صبا 1 2 0 حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده امان محمد قلرعطا 0 01:06.760 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 6 1 1 سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 0 01:03.670 6
2 اوکسال ن راک ست نور3 2 2 2 مرحوم رجب کده طواق بردی خوجه پور احمد پقه 0 01:04.230 9
3 آی گون2 م بلی ریور عسلک 5 1 1 احمد جرجانی مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 0 01:04.490 11
4 وسوسه م مربوش دوربن 7 2 2 یوسف فروغی توماج رحیم بردی مهرانی مهران قلرعطا 0 01:03.160 3
5 خوش تیپ ن تریفیک چلنچ آوا 3 3 3 محمد غراوی اسماعیل خوجملی ابوطالب چاریزاده 0 01:03.520 4
6 ریحانا م تریفیک چلنچ ریحانا 4 2 1 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 0 01:02.520 1
7 استیکت م بلی ریور استیلا 3 3 1 عبدالناصر جاهد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 0 01:03.530 5
8 کژال م امپریال پرنس سروناز7 3 4 2 بهروز مفاخری عبدالخالق ایری آق اویلی بشگرد 0 01:02.910 2
9 بروسا ن تاواش کاندولیزا 1 3 4 نوید ومصطفی زیتونلی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا 0 01:03.960 8
10 سحر خاتون م کینگ او دسان پرنس لی 3 2 2 حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی مهرداد خوجملی 0 01:04.330 10
11 پیمان ن وات سکرت سیبلا 2 1 2 عبدالحکیم رحمتی امان بردی گوگ قربان محمد اودک 0 01:03.860 7
12 فیوچر ن فنور درسا 2 2 1 عدنان وجدانی و مهرداد بهزاد رحمان اورگلی رضا ایمری 0 01:07.670 12