نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سارینا م کوه نور سقرقوش 0 1 0 مشهد ایری احمد قلی قربانی 0
2 گل ناراقیز م کج سقر آهو 0 0 0 عبدالکریم کشمیری بهزاد پرویز مسلم گوگ نژاد 50 01:24.640 11
3 خوشیار مهربان م فایترهورس گل خوشبخت 0 0 0 مصطفی خلیقی سید علی محمد خوجملی علی رجال 50 01:23.520 10
4 نازگل م یلقوش سقرقوش 0 0 0 حسام زرگری حمید فرود مهران عطا 50 01:18.590 5
5 یل فام ن یلقوش فایر هورس 0 2 1 مهندس میرحیدری رضا کریمی طاهر گوگ نژاد 52 01:14.180 2
6 پروانه زمان م سمند مارال صاحبی 0 0 1 آسا سرمدی یوسف خوجملی مهرداد خوجملی 50 01:15.060 3
7 یلدرم گل م فایترهورس جانام 0 0 0 پایدار هورس رجب قلیچ گوگ نژاد امان محمد قلرعطا 50 01:18.820 7
8 چنار چپرقویمه ن بال ساید آیسن 0 0 0 حمید آق بهرام رجال مبین آسایش 52 01:21.310 8
9 نجات م بتو جانانه 0 0 0 علی و آریا حسنی بهنام تاجی زاده کمال دالی جه عطا 50 01:16.880 4
10 ایلماز دولت ن ارلی سوسن 0 0 0 مهردادو ابراهیم یلقی بهزاد پرویز مسعود ارمشی 52 01:23.040 9
11 آرمان طلا ن شایان طلا گلستان طلا 0 0 1 الله یار دهش الله یار دهش قربانگلدی دهش 52 01:18.810 6
12 پاشابجنورد ن تکه مله سا 1 1 1 مهندس اصغر امینی علی گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 52 01:14.160 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ول کات ن اسپشیال باند ژینوس 0 1 1 حاج طاغن دردی کر آنه گلدی اونق 0
2 کوزو ن اسپشیال باند گل آلیا 0 0 0 گل محمد قوبه دوردی حاجی عطایی عبدالرحیم آرامیده 52 01:08.080 5
3 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 0 1 2 ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی احمد پقه 50 01:04.610 2
4 تایفون ن مای جوی اورتینا 1 1 1 یوسف قزل رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 52 01:04.460 1
5 پژمان خان ن تریفیک چلنچ ریحانه 0 0 0 سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 52
6 ایرانیکا م کینگ او دسان گیتی 0 0 1 همراه نعمتی قربان محمد قولرعطا آق اویلی بشگرد 50 01:05.090 3
7 ماهان ترفیک ن تریفیک چلنچ سکوت 0 1 0 مجتبی روشن عقل احمد خوجملی مهرداد خوجملی 52 01:11.130 6
8 اورهان قرق ن ایرامینم اورکام قرق 0 0 1 محمد جمیل قلیچی بایرام محمد قولاق قربان محمد اودک 52
9 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 1 0 1 مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نادر صالح پور 50 01:06.780 4
10 پرفکت ن جلد حادثه 0 0 0 محمد فائز و زلفا کوچکی قربان محمد قولرعطا مهران عطا 52 01:11.950 7
11 آلی چارمنز م لهن گرین گلستان 0 0 0 یونس پورقاز یعقوب کارساز 0
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 2 1 1 امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 52 01:01.310 1
2 فونگ هج م متوهج فونگ اسپیا 0 1 1 نعمت پاکزاد رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 51 01:03.430 3
3 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 0 0 2 باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی امین محمدی 50 01:03.960 4
4 مجستیک ن تریفیک چلنچ مجیک میلکام 0 2 0 بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور 53 01:02.070 2
5 جنی وان ن جاست جنی وان چویس 0 1 2 هورس ایساتیس عید قلی قربانی عبدالجبار مختوم نژاد 53 01:08.400 7
6 رایکا ن آگوگ بصیره 0 3 1 امین شالیها جمشید مختومی محمد خوجملی 54 01:04.450 5
7 آروا م گلداسفینکس گوهر 0 1 1 بهروز نیازی امانگلدی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 52 01:04.460 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 اسکای کویین م سامردولدرومز اسکیپی 0 2 0 مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد 0
2 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 2 1 1 مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 53 01:15.410 3
3 پدرام ن کینگ او دسان پیش ناز 1 0 1 محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 52 01:16.730 7
4 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 1 1 1 آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد 0
5 وی وی تو م پوملاتو وی وین 0 3 1 رئوف وثنا مختومی رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 51 01:17.510 9
6 ویمتو ن سامردولدرومز لرویا 3 2 3 رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 53 01:13.670 1
7 گوهرناز م اسپشیال باند گوهر 1 0 2 کاکا ارازی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 50 01:16.510 5
8 های لیدی م اسپشیال باند نسا 0 0 1 حاج آنه قربان زاوودی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 50 01:18.110 10
9 نان آور ن ایرامینم برایت مون 0 1 0 میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی عبدالرحیم آرامیده 53 01:16.720 6
10 یانیک م مای جوی دازمهین 1 1 2 عرفان و میکائیل پقه مجید ایری محمد خوجملی 52 01:16.740 8
11 ماه سلطان م لهن گرین آی مایام 0 4 2 مهرشاد و مهرداد توماج مجید ایری جواد آچاک 51 01:13.720 2
12 آی داز م کینگ او دسان گل گوزان 0 2 1 حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری عید محمد غراوی 52 01:15.870 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ردگلد م سلتیک سایلنس زهره جان 0 1 2 حاج فتح الله کردی کمال قربانی عبدالرحیم آرامیده 50 01:17.600 5
2 آرای م آگوگ امپلیو 2 2 0 فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 52 01:15.100 1
3 چشم افروز م بد ازآی وانابی جردن 1 0 1 بغدایلی بی نیاز ناز محمد قره داشلی مهران عطا 50 01:17.960 7
4 مهگل م آگوگ مهسا 3 0 3 حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 51 11
5 دوران ن بد ازآی وانابی بیانکا 1 0 0 حاج شاهین تراج خدای بردی ایری 0
6 ایلدرم سروین ن پوملاتو گل سروین 1 0 1 آلتن تاتار محمد شریف تاتاری یعقوب توسلی 53 01:16.760 4
7 گل آزمون م مای جوی گنج آزمون 1 0 0 رشید آزمون عبدالخالق ایری قربان محمد اودک 50 01:21.190 9
8 سان گلد م اسپشیال باند کان تاج 1 0 0 عمران زیبایی تاج محمد گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 50 01:21.640 10
9 الوکاپ م الوسیوترادر کاپی کورن 0 2 0 سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم مهدی خوجملی محمد خوجملی 50 01:17.870 6
10 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 3 3 2 رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 55 01:15.880 2
11 کینگ کیا ن کینگ او دسان یاکوزا 0 1 6 عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا ستار مهرانی 52 01:16.100 3
12 مونیک م لهن گرین آی جهان 0 2 2 طاغن یلمه طواق یلمه امان محمد قلرعطا 52 01:20.970 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 الونیکس ن الوسیوترادر عقیق ناز 2 4 1 باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد قزل امین محمدی 53 01:13.560 1
2 تندر ن آگوگ تکرو 2 1 3 طاهر امیری عبدالرحمان مختومی 0
3 آلکس ن اسپشیال باند بوسه 2 3 2 مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی 52 01:15.530 9
4 قره قیز م بلی ریور دازگلهان 6 1 1 سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه 55 01:14.200 4
5 اوکسال ن راک ست نور3 2 2 2 مرحوم رجب کده طواق بردی خوجه پور 52 01:14.520 6
6 ساواش ن تاواش سرسام 2 2 2 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 52 01:14.640 7
7 فرنازگل م اسپشیال باند پرشین دانهیل 2 1 2 عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق 50 01:16.070 10
8 استیکت م بلی ریور استیلا 3 3 1 عبدالناصر جاهد ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 55 01:13.170 2
9 کژال م امپریال پرنس سروناز7 3 4 2 بهروز مفاخری عبدالخالق ایری 55 01:14.410 5
10 سحر خاتون م کینگ او دسان پرنس لی 3 2 2 حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی جواد آچاک 53 01:14.120 3
11 پیمان ن وات سکرت سیبلا 2 1 2 عبدالحکیم رحمتی امان بردی گوگ 52 01:15.350 8
12 فیوچر ن فنور درسا 2 2 1 عدنان وجدانی و مهرداد بهزاد رحمان اورگلی 53 01:21.240 11
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ماه گون ن کینگ او دسان ماه منظر 1 0 1 مرحوم حاجی یارجان جعفربای مجید خوجملی آرمین آق آتابای 52 01:17.030 3
2 ویلیام ن المرام الیندا 0 0 0 زینب و علیرضا و قاسم خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی 52 01:18.890 7
3 بای نا م تریفیک چلنچ دنا 0 1 0 حاجی قربان محمد سلیمه ی بهرام حاجی زاده پیمان قلرعطا 50 01:21.650 10
4 المینا م سامردولدرومز المیرا 1 1 0 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت مهدی صداقت 50 01:22.710 12
5 آواکس ن ایرامینم بای گل 0 1 0 جلال الدین خوشکام منصور بای پور نادر صالح پور 52 01:19.770 8
6 تک گل ن اسپشیال باند مجال 2 0 1 عادل وکاکاجان تاتاری میلاد پایدار کمال دالی جه عطا 52 01:15.960 1
7 نفیس ن پایدار درنا 0 0 0 حاجی قربان و محمدیاسین کلته مجید خوجملی مهران عطا 52 01:22.520 11
8 جهان پهلوان 2 ن وات سکرت طلا 0 0 0 احمد قزلجه امید خوجملی آق اویلی بشگرد 52 01:20.010 9
9 نوگل م الوسیوترادر بادلی قدم 1 0 0 کوچک ایشان عطایی تاج محمد گوگ نژاد قربان محمد اودک 50 01:18.430 6
10 چشمه م اسپشیال باند ملیکا 1 1 0 عبدالوحید پوری مجید ایری بنیامین جرجانی 50 01:17.000 2
11 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 3 1 2 امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 52 01:17.250 4
12 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 0 0 0 حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی مهرداد خوجملی 50 01:18.370 5