نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 جقال بیک ن بچه آهو گل جرن 1 0 0 عبدالله شایگان آتا نفس انفاس آتانفس انفاس 52 01:26.230 1
2 روزگار سنجر ن آمیگو یاقوت 0 0 1 سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده پیمان قلرعطا 52 01:27.880 3
3 آیلان دولان ن شایان طلا گل اندام 0 0 0 صفر دردی و علیرضا پژواک یوسف گوگ نژاد مسلم گوگ نژاد 52 01:28.810 4
4 گل ماسان م قایرات سوزان 0 1 1 مرصاد و یسنا حبیب لی بهرام رجال علی رجال 50 01:27.620 2
5 باران حبیب ایشان ن بچه آرش پرستو حبیب ایشان 0 0 0 عبدالغفار قابل یوسف چپرلی محمد خوجملی 50 01:33.830 8
6 طوفان م قیصر آل سقر 0 0 0 گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس رامین قهرمان 52 01:30.610 6
7 گوگ بهار م براق آیناز 0 0 0 جلیل تراج رحیم کم جواد آچاک 50 01:34.280 9
8 آلپای صحرا ن یادگاررهبری گلارش 0 0 0 داریوش سرمدی یوسف خوجملی بنیامین جرجانی 50 01:29.980 5
9 آهوخان م بچه آهو منگلی بهرام 0 0 0 بهرام تابشان اصفهانی حمید تیرغم مهرداد خوجملی 52 01:33.600 7
10 شیرآق قلا ن کامران نورتاج 0 0 0 عطامراد خوجه امانگلدی توماچ امان محمد قلرعطا 52 01:40.080 10
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 سن ای م وات سکرت نینو 0 0 0 یونس خوجملی سلیم خوجملی آق اویلی بشگرد 50 01:05.650 8
2 کوزو ن اسپشیال باند گل آلیا 0 0 0 گل محمد قوبه دوردی حاجی عطایی قربان محمد اودک 52 01:05.240 4
3 آیدینا م لهن گرین دلبرناز 0 1 0 مهدی سقر و محمدپارسا پقه اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا 50 01:04.750 2
4 گلدتیک م گلداسفینکس اسپانتیک 0 0 0 حالی حاجی و امان حاجی علاقی محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 50 01:05.610 6
5 دی ماریا ن لهن گرین گیسو طلا 0 0 1 نعمان مهروز الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک 52 01:05.420 5
6 تک شعله ن اسپشیال باند شعله ور 0 0 0 هانیه مهرانی عظیم مهرانی مصطفی مهرانی 52 01:07.330 10
7 سهند110 ن المرام صبا 0 1 0 عبدالقادر رجال عبیداله رجال حسین رجال 52 01:05.810 9
8 نوگل م الوسیوترادر بادلی قدم 1 0 0 کوچک ایشان عطایی تاج محمد گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 50 01:04.380 1
9 خط شکن ن الوسیوترادر کیماگر 0 0 1 احمد مهرانی تاج محمد گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده 52 01:05.180 3
10 وابل ن پایدار درنام 0 1 0 فخرالدین خوشکام منصور بای پور 50
11 زرین دخت م مناضل زرین ناز 0 0 0 علی وعظیم هیوه چی نادر علایی قوجق 50
12 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 0 0 0 حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 52 01:05.640 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 0 1 2 ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی جواد آچاک 51 01:04.150 8
2 لیلی ناز م پوملاتو لیلی 2 1 0 2 امانقلی هاشمن یوسف کلته عبدالرحیم آرامیده 50 01:04.720 11
3 نایس لیدی م ایرامینم زیبا خانوم 1 0 1 مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی قربان محمد اودک 50 01:03.280 6
4 ایل هان ن ایرامینم پروانه 1 1 1 امیر آرخی ادریس قلرعطا پیمان قلرعطا 53 01:04.240 5
5 کوانتوم ن گلداسفینکس ونیز 2 1 1 مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 54 01:02.160 1
6 ابرو م کینگ او دسان گلسن ناز 1 1 1 آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 51 01:02.740 3
7 آکورا ن کراسنی آسیا 0 0 1 حاج عبدی و حاج کاکا پرویز عبدالرحمان پرویز محمد خوجملی 52 01:05.410 12
8 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 3 1 2 امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 52 01:02.530 2
9 طوبی ن اسپشیال باند هایده 0 0 2 حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی کمال دالی جه عطا 52 01:03.430 7
10 شاه سوین م القاسی استارناز 0 2 2 اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 52 01:02.770 4
11 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 0 2 2 ایلکان سالاری نادر علایی قوجق ابوطالب چاریزاده 50 01:04.560 9
12 تیهو م بوکیتو سانازخانم 0 1 1 محیصا و سلوا عطاگزلی حمید قندهاری مهرداد خوجملی 52 01:04.725 10
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 2 1 1 امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 55
2 دنی مون م شاهین میاکراست 1 0 1 مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 50 01:02.880 4
3 فیوره م تایچی جولیه سالسا 0 0 1 حمید سلیم خانیان حمید روشنی کمال دالی جه عطا 50 01:03.170 5
4 برن توران م المرام لاست این دبلاگ 3 1 1 حاج سید امیر حافظی کمال قربانی جواد آچاک 51 01:01.100 2
5 لطیفه م گلداسفینکس اندالوزا 2 1 0 جعفر عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 50 01:00.910 1
6 جاست جونی ن برق آناتا 1 0 1 رضا قربانی اسماعیل کوچکی محمد خوجملی 52 01:02.220 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 مگارا م سامردولدرومز لاله زارنو 1 1 1 امین تاتار محمد شریف تاتاری یاسر جرجانی 52 01:13.900 2
2 ماه هج م متوهج ماهنور 1 1 2 شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 51 01:14.050 3
3 ارابل م المرام کاتالینا 2 2 1 سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی 52
4 تیام ن ایرامینم لاکی وینر 0 1 2 امیرعلی هداوند فرهاد کریمی نورمحمد بهادر 52 01:15.230 5
5 کوکوشانل م تاواش میس وریتی 1 0 0 علی علیمحمدی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 50 01:14.640 4
6 نیمار ن بد ازآی وانابی تلاش 1 2 0 بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم بنیامین جرجانی 52 01:12.980 1
7 چلنجر ن تریفیک چلنچ ویندمیلکام 1 1 0 محمد حسین صادق زاده فرهاد اورگلی جواد آچاک 54 01:16.710 6
8 تیم وتاری م تیم بوروآ ملکه2 0 2 1 امیررضا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور 53 01:19.280 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 فدرال ن دویل مون گل آلیا 2 1 1 قلیچ قزل ارازگلدی اونق محمد خوجملی 52 01:14.670 6
2 یاغمر م آگوگ 22بهمن 0 4 0 دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 52 01:14.460 4
3 بوی بلا ن بلی ریور آنابلا 4 4 1 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 55 01:14.020 2
4 آنتیک م آگوگ افشانه 2 0 2 ابراهیم کردی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 52 01:15.550 8
5 پانیل م القاسی افسانه 2 1 2 نورجان حاجی میرابی خدای بردی ایری نورمحمد بهادر 53 01:14.120 3
6 چی چاریتو ن مربوش گل الگا 1 2 0 ارجی مهرانی غفار مهرانی ستار مهرانی 52 01:15.690 9
7 آلچی بای ن تریفیک چلنچ السا 3 3 2 رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 53 01:12.860 1
8 ساوالون ن تیشتر ربکا 0 3 3 نوذر صحنه حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 53 01:14.990 7
9 جان کازاوی ن آگوگ ویتالیا 0 2 5 تاجی شیرمحمدلی سبحان پقه جواد آچاک 53 01:14.560 5
10 ماه عسل م مربوش التزر 1 2 0 قادیر وکاکاجان بینایی آنه گلدی اونق مهرداد خوجملی 50 01:15.730 10
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 یلدرم مراغه ن شبرنگ آینه تاژ 0 0 0 قوس یزدانی غیاث یزدانی حسین باغچری 51 01:31.240 8
2 سارینا م کوه نور سقرقوش 0 1 0 مشهد ایری احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 51 01:23.930 1
3 ایل آی م برگوت خورشید گج سو 0 0 1 یاسین ماهری یعقوب چپرلی محمد خوجملی 53 01:31.510 9
4 طوفان گلستان بهشت ن خوش سقر بهارگل 0 1 0 محمد شاهدوست یوسف دهش کمال دالی جه عطا 53 01:32.360 10
5 قیربای جرگلان ن طاغن گزل 0 0 1 آتا نفس انفاس آتا نفس انفاس آتانفس انفاس 52 01:27.260 6
6 مستایا ن شایان طلا گلرخ 0 1 1 قربان علی دهش یوسف دهش قربانگلدی دهش 54 01:24.470 3
7 سایلان ینقاق م بچه آهو قره قوش 0 0 1 حاج جبار صفری یانقاق عنایت اله قول لرعطا امین محمدی 51 01:31.210 7
8 خورشیدسنجر م آمیگو عروس 0 2 0 سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده پیمان قلرعطا 51 01:24.010 2
9 خان ترکمن ن کج سقر سما 0 2 1 داود مهرانی عیدمحمد بازیار جواد آچاک 54 01:25.920 4
10 ویشکا م سلتکس توراج 0 1 0 حاج صادق بور بور جلال ایری امان محمد قلرعطا 51 01:32.480 11
11 زورلی حبیب ایشان ن بهمن گل پرستو 1 1 1 گل محمد خلیقی سیدی امان یلقی یاسر جرجانی 54 01:26.920 5