نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 خوش خوش ن ایرامینم آهو 1 2 2 جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 52 01:42.690 2
2 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 1 1 2 عبدالمتین قزل مجید صالح پور آق اویلی بشگرد 50 01:50.800 6
3 امیرپاشا ن اسپشیال باند دازگل 3 1 2 امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 55 01:43.200 3
4 چینا ن نیوجرسی عالم آی 1 2 0 جلیل اتابای و امان طاهری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 52 01:43.600 4
5 آسپایر م کینگ او دسان گرازا 3 0 1 عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی آرمین آق آتابای 51 01:42.680 1
6 سیگان ن سامردولدرومز سلویه 2 0 0 طاهر کر فرهاد قزل 0
7 ماه سلطان م لهن گرین آی مایام 0 4 2 مهرشاد و مهرداد توماج مجید ایری جواد آچاک 52 01:44.400 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 اکسیر م الوسیوترادر هیلدا 2 1 1 امان مراد آنه مرادی عبدالرحمان مختومی جواد آچاک 50 01:42.280 1
2 آتنا گل م تاواش لولیتا 1 0 2 غفار باستان عبدالوهاب توفیقی نژاد آق اویلی بشگرد 50 01:46.220 6
3 آرشا ن آگوگ یولیا 1 5 2 کریم چوگان ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 52 01:47.110 7
4 تایفون ن مای جوی اورتینا 2 1 1 یوسف قزل رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 53 01:43.710 3
5 وی وی تو م پوملاتو وی وین 0 6 1 رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 52 01:43.760 4
6 یانیک م مای جوی دازمهین 1 1 2 عرفان و میکائیل پقه مجید ایری 52 01:43.780 5
7 گلدن استورم ن لهن گرین ارازگل 1 1 0 علیرضا گری سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 53 01:47.120 8
8 خان یلمه ن نیوهالو بانوشتاب 4 2 1 حاج رجب یلمه بهمن صداقت بنیامین جرجانی 0 01:42.810 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 رپتور ن پایدار بوسه 2 1 0 داوود سیدی و جبار شیخی عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 52 01:43.800 2
2 پاریس2 ن اسپشیال باند آلباتراس 0 2 0 حاج بایرام قربان سلاق فیض الله رجال جواد آچاک 52 01:44.450 4
3 ماه سل م ایرامینم ماهانه 1 0 0 ماتجان حاجی آتابای یعقوب ایری 0
4 شمیم م گلداسفینکس هیدروژن 1 1 2 علی شعبانی جمشید مختومی کمال دالی جه عطا 50 01:43.760 1
5 ویکتوریادریم م لاکی دریم کارملا 1 0 0 محمد مرادی بهمن صداقت نادر صالح پور 50 01:45.360 7
6 مشکل ن تاواش داز ایلیم 1 0 1 شفیق پقه احمد ایری بنیامین جرجانی 53 01:45.240 5
7 سیاتل ویو م اسپشیال باند گل هیهات 0 2 2 ایلکان سالاری نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 51 01:43.840 3
8 چه گوارا ن القاسی نازفر 0 2 3 میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 53 01:46.220 8
9 گل آی 2 م بد ازآی وانابی نانسی 0 1 3 زهرا و رابعه مهرانی عبدالحکیم مهرانی علی رجال 50 01:45.250 6
10 سی بوی ن وات سکرت نادیا 0 2 1 نیلای خوجملی سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 53 01:46.330 9
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 شوقی م پوملاتو دیبا 0 0 0 حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا مهرداد خوجملی 50 01:56.010 8
2 آدرینا م بوکیتو سامیه 2 0 0 0 مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت مهدی صداقت 50 01:49.050 6
3 بای کال ن چکیت نورمایه 0 1 0 شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ حسین رجال 52 01:48.520 5
4 داکسی ن بوکیتو شهمیرزاد 0 0 0 دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 52 01:48.420 4
5 شیرین صحرا م لهن گرین شیتل 0 0 0 حاج آقا علی اصغری محمد خوجملی بنیامین جرجانی 50
6 سهند110 ن المرام صبا 0 1 0 عبدالقادر رجال عبیداله رجال فیض الله رجال 52 01:46.650 2
7 شمیلا م بوکیتو ماتیز 0 0 1 حاج عبدالله توماچ بهمن صداقت جواد آچاک 50 01:47.260 3
8 نفیس ن پایدار درنا 0 0 0 حاجی قربان و محمدیاسین کلته مجید خوجملی ابوطالب چاریزاده 52 01:53.010 7
9 گل رومیصا م بوکیتو منگلی خان 1 0 0 همراه کسلخه بهرام محمد تاتار آق اویلی بشگرد 50 01:45.970 1
10 آلی چارمنز م لهن گرین گلستان 0 0 0 یونس پورقاز یعقوب کارساز دانیال سوقی 52 02:00.040 9
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 لیدی ریو م ریومیلینیوم ریو دزرت 0 0 0 حاجی آنا آرخی حاجی محمد نوایی جواد آچاک 50 01:06.960 7
2 لیانا م آگوگ کول سکرت 0 0 0 حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ عبدالمتین توماج 50 01:07.280 8
3 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 0 0 1 حسین آیت اللهی مصطفی عطایی بنیامین جرجانی 52 01:04.010 3
4 تاوانتیا م تاواش منتیا 1 0 3 باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 50 01:03.290 1
5 بوکی دی م بوکیتو سکرت دی 0 0 2 حاجی کاکا رهبر مجید ایری نورمحمد بهادر 50 01:04.520 4
6 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 0 0 2 باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی 50 01:04.770 5
7 شالیمار م مای جوی فالومی 0 0 1 طاهر و محمدرحیم سلیمان پور ارازقلی ایری 0
8 مانلی2 م الوسیوترادر پایدار 0 2 0 مصطفی رضایی غفور خوجملی آرمین آق آتابای 50 01:03.290 2
9 لامبورگینی ن ایرامینم ماتیدا 0 0 0 محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی نادر صالح پور 52 01:09.840 9
10 ویراژ ن المرام پینیگ فور لاو 0 0 0 محمد طوسی آنه محمد حاجی زاده 52 01:05.080 6
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پرسا م ایرامینم ایرن 1 0 1 السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده بنیامین جرجانی 50 01:04.820 1
2 تریتا م متوهج چیوا 0 2 0 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 51 01:05.120 2
3 دازقوش م الوسیوترادر دازمرضیه 0 1 2 ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی جواد آچاک 51 01:05.150 3
4 ستیلا م القاسی دوربن 0 2 0 امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 4 01:05.480 4
5 کالوندرا ن لهن گرین فیروزه 0 1 0 حامد قابل غفور خوجملی آرمین آق آتابای 53 01:05.880 5
6 بنهور ن بد ازآی وانابی درفام 0 0 1 یوسف و بنیامین موحد عبدالکریم گوگ نژاد عبدالاسحاق کم 52 01:07.080 6
7 ساواش ایگدری ن وات سکرت دازشایلان 0 0 1 دایان و ایلای ایگدری امید ایگدری عبدالحمید قبادی 52 01:08.840 8
8 آرتانیا ن کامانگراند سیبل جان 0 1 0 رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا پیمان قلرعطا 53 01:07.870 7