نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 قره مرگن ن بچه آرش آق چرن 0 0 0 عبدالحکیم توماچ امانگلدی توماچ 0 01:16.600 9
2 نبرد گلستان ن فایترهورس نازنین 0 0 1 سعید و صبا احمدی غفور سیدی عبدالله قلرعطا 52 01:14.220 3
3 کارایل ن آمیگو سیمینه 1 0 1 بهزاد شاه پسندی یعقوب رحیمی پیمان قلرعطا 53 01:12.700 1
4 گل ماسان م قایرات سوزان 0 1 1 مرصاد و یسنا حبیب لی بهرام رجال علی رجال 53 01:15.120 7
5 طوفان م قیصر آل سقر 0 0 0 گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس 50 01:14.410 4
6 طوفان گلستان بهشت ن خوش سقر بهارگل 0 1 0 محمد شاهدوست یوسف دهش علی رضا شامیر 54 01:14.890 6
7 گل فایتر م فایتر هورس کیوان 0 2 0 سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی آرمین آق آتابای 52 01:13.390 2
8 درویش امین ن سرخوش شاپرک 0 1 0 تایجان بازیار عیدمحمد بازیار بنیامین جرجانی 54 01:14.880 5
9 تراج ن اشکان لاچین بهار 0 1 0 عبدالواحد دهش ابراهیم خوجملی 0
10 ماهان طلا ن طوفان گلن آق جرن 0 0 0 موسی وماهان دهش یوسف دهش 0
11 گلاره م چالاربگ گل توتلی 0 0 0 حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی 0
12 شیرآق قلا ن کامران نورتاج 0 0 0 عطامراد خوجه امانگلدی توماچ مهدی صداقت 52 01:16.130 8
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 آتابیگ ن طاغن دل آهو 2 1 3 کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 52 01:07.840 3
2 قوش قانت ن فایتر هورس مارال عبد 4 2 0 محمد یار تراج عبدالعزیز گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 54 01:06.760 1
3 آرچین حبیب ایشان ن طلاقوش یانباش حبیب ایشان 3 3 1 سید مهدی حقگو احمد ایری ستار مهرانی 54 01:09.080 5
4 قابوس ن بال ساید دورکوچک 2 1 4 رقیه کمالی عبدالناصر رجال متین جرجانی 53 01:11.810 8
5 آی بک م تکه فلامک 5 4 0 مائده وماهان باستان عثمان ایری بنیامین جرجانی 56 01:07.260 2
6 گل بهار جاهد م تکه گلالک 3 3 0 حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی رامین قهرمان 53 01:07.980 4
7 قره گوز ن طاغن گل سمن 4 2 3 مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال کمال صالح پور 56 01:11.200 6
8 رداستار م سربه سر آلمیرا 3 2 0 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 0
9 آل سقرباقچقی ن آتیلا قره گلوله 1 8 2 الیاس باقچقی خان محمد چپرلی محمد خوجملی 56 01:11.480 7
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ای پی ایندی ن المرام فتوس کید 1 0 0 امیر آرخی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 52 01:02.290 1
2 لیدی ریو م ریومیلینیوم ریو دزرت 0 0 0 حاجی آنا آرخی حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 50 01:05.210 7
3 دلاور ن سیتی لیدر دوئل امپرس 0 1 0 سهیل ربیعی محمداسلم محمدی قربان محمد اودک 52 01:04.520 6
4 هچ کوکو ن متوهج کوکومامبو 0 1 0 شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 54 01:03.290 4
5 مک لارن م تریفیک چلنچ ایندین سانگ 0 0 1 مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی 0
6 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 0 0 1 حسین آیت اللهی مصطفی عطایی نورمحمد بهادر 53 01:03.920 5
7 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 0 0 2 باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی عبدالاسحاق کم 51 01:03.280 3
8 رسپکت تیبل م جاست جنی رسپکت فول 0 0 1 الینا موحد مجید صالح پور ستار مهرانی 50 01:05.450 8
9 مانلی2 م الوسیوترادر پایدار 0 2 0 مصطفی رضایی غفور خوجملی جواد آچاک 52 01:02.300 2
10 میس دنسر م بد ازآی وانابی تلاش 0 0 0 صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 50 01:06.440 10
11 رامتین2 ن رامین لاپوس ولانت 0 0 0 حسین عباسی احمد قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 52 01:06.880 11
12 طوفان ن گریکاس لوژان 0 0 0 صفرمحمد دلیجه عطا عبدالرحمان مختومی بنیامین قلر عطا 52 01:05.490 9
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 گان وست ن الوسیوترادر ساقی 1 1 0 وحید فراهانیان عبدالغفور جرجانی آرمین آق آتابای 53 1
2 وای وای ن المرام نازعارفه 0 1 1 مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 52 2
3 ایل هان ن ایرامینم پروانه 1 1 1 امیر آرخی ادریس قلرعطا بنیامین جرجانی 53 3
4 وننو م الوسیوترادر سیگل 0 0 1 حالت قلی ناظری طاهر صالح پور 0
5 ستیلا م القاسی دوربن 0 2 0 امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 51
6 فرسام2 م سامردولدرومز فریال صبا 0 0 2 حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی محمد خوجملی 50 4
7 آواکس ن ایرامینم بای گل 0 1 0 جلال الدین خوشکام منصور بای پور پیمان قلرعطا 53
8 سهند110 ن المرام صبا 0 1 0 عبدالقادر رجال عبیداله رجال فیض الله رجال 53
9 نیک کنتس م اسپشیال باند هشت ممتاز 0 0 1 آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی مهرداد خوجملی 50
10 نان آور ن ایرامینم برایت مون 0 1 0 میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 0
11 خط شکن ن الوسیوترادر کیماگر 0 0 1 احمد مهرانی تاج محمد گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 52
12 ساواش ایگدری ن وات سکرت دازشایلان 0 0 1 دایان و ایلای ایگدری امید ایگدری عبدالرحیم آرامیده 52
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 یوتاب م گلداسفینکس ژوان تارد 1 0 0 حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری جواد آچاک 50 01:04.030 7
2 قاصده م لهن گرین ایده آل 1 0 0 حاج نفس مهرانی ابراهیم بدویزاده 0
3 تریتا م متوهج چیوا 0 2 0 فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 50 01:03.680 6
4 ایزابوی ن الوسیوترادر آنابلا 1 0 2 مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی 52 01:02.600 3
5 ویکتوریادریم م لاکی دریم کارملا 1 0 0 محمد مرادی بهمن صداقت بنیامین جرجانی 50 01:02.620 4
6 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 1 2 0 محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی آرمین آق آتابای 52 01:01.970 1
7 کاپری کاترین م اسپشیال باند زنبق 1 0 0 کاپری کالوین وکاسپین آرخی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی 50 01:05.800 8
8 المینا م سامردولدرومز المیرا 1 1 0 حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت پیمان قلرعطا 50 01:02.120 2
9 نفس جهان م تیشتر شاپری یزد 1 0 0 حاج علی حسن زاده عید قلی قربانی 0
10 ایل یاسین ن ایرامینم سولیناز 1 0 0 مهندس عبدالحکیم سلاق نوری قورچایی ستار مهرانی 50 01:03.360 5
11 استیبل ن پایدار آرامه 0 2 0 اسماعیل سودی ومردمحمد علیزاده عبدالرحمان مختومی 0
12 امتیس م المرام ماهونیا 1 0 0 حاج جلیل بابایی حمید روشنی امین محمدی 50 01:06.430 9
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پرسا م ایرامینم ایرن 1 0 1 السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده 0 01:03.810 9
2 تایفون ن مای جوی اورتینا 1 1 1 یوسف قزل رحیم بردی مهرانی 0
3 تهاجم ن اسپشیال باند آرمینا 1 2 1 آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی ستار مهرانی 0 01:02.490 2
4 بالستیک ن اسپشیال باند میکاسیو 1 1 1 مرحوم تاغی حاجی کر رشید عطایی آرمین آق آتابای 0 01:03.040 3
5 آزالیا م لهن گرین آی سل 1 1 0 حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری 0 01:04.100 10
6 وی وی تو م پوملاتو وی وین 0 3 1 رئوف وثنا مختومی رشید روشنی 0 01:03.340 6
7 شاه سوین م القاسی استارناز 0 2 2 اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 0 01:03.250 5
8 یانیک م مای جوی دازمهین 1 1 2 عرفان و میکائیل پقه مجید ایری 0 01:03.540 7
9 گلدن استورم ن لهن گرین ارازگل 1 1 0 علیرضا گری سلیم خوجملی 0 01:03.640 8
10 دازبهار م القاسی زبیده 2 0 3 عبدالباسط پقه یعقوب کارساز جواد آچاک 0 01:01.520 1
11 نورشهاب ن لهن گرین نسا 0 2 3 سلما و نساء زاودی خسرو برزین 0 01:04.240 11
12 آی هان ن مای جوی الگانس 0 2 3 حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 0 01:03.050 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 شروین ن مای جوی نسیم 0 0 0 عبدالسمیع توسلی احمد قلی قربانی جواد آچاک 52 01:13.280 11
2 تکرو2 م اسپشیال باند تکرو 0 0 0 طاهر امیری شهرام خوجملی آرمین آق آتابای 50 01:08.960 8
3 رعنا م القاسی بادیان 0 0 0 مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 50 01:06.480 5
4 مشکی ناز م مای جوی دازمینو 0 0 0 عظیم پقه شهرام خوجملی محمد خوجملی 50 01:07.160 7
5 بونیتو م دویل مون ژری ناز 0 0 0 فرشید تاجی پور و محمدباقر قره جه اسکندر خوجملی مهدی صداقت 50 01:09.070 10
6 آدرینا م بوکیتو سامیه 2 0 0 0 مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت بنیامین جرجانی 50 01:07.040 6
7 لاچین ن بوکیتو ویتالیا 0 1 0 حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه احمد پقه 52 01:04.880 2
8 کلیپر م پوملاتو میترا 1 0 0 حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق عید محمد غراوی 50 01:03.840 1
9 قوچ بدو ن کینگ او دسان عالم جهان 0 0 0 عطا بنمین خلیل اونق 0
10 ال قوش م اسپشیال باند ماهونیا 0 0 0 حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 50 01:06.040 4
11 دان سولو م جانادل دانتل 0 0 0 بردیا بیهقی نوربردی اندروا پیمان قلرعطا 50 01:08.970 9
12 صفاهورس ن تیشتر گل طوفان 0 0 1 پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور متین جرجانی 52 01:05.980 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 2 1 1 امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 55 01:01.960 1
2 فیوره م تایچی جولیه سالسا 0 0 1 حمید سلیم خانیان حمید روشنی کمال دالی جه عطا 50 01:03.080 3
3 هج هوری ن متوهج هوریا 0 1 0 شرکت سرخدشت قربان رنجبر 52 01:03.310 5
4 گلی م گلداسفینکس گل گل 1 0 0 جعفر عابدینی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 50 01:03.140 4
5 نیونایس م برق ریونایس 1 2 1 باشگاه سوارکاری زرین مجید ایری نورمحمد بهادر 53 01:02.680 2
6 یونیک رفلکشن م بورن توبی کینگ سارانا طلایی 1 0 2 نادر موحد مهران علائی قوجق 51 01:03.880 6