نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 نیرو ایلخانی م براری پاس زیبا 0 0 0 حمزه ایلخانی زاده عبدالرحمن کلته امین محمدی 0 01:10.920 2
2 ورده م فراری سام شهبا 0 0 0 دکترافشین مسیح پور علی غمخوار کمال دالی جه عطا 0 01:14.650 5
3 ماندگاربیرگانی ن یاسوتای مروارید 0 0 0 مهرزاد بیرگانی بهنام کرمی علیرضا سپهوند 0 01:16.790 8
4 والیه صدر اردکان م براری کسادیساولیو 0 0 0 برادران روستایی سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 0 01:10.610 1
5 وارویس ن براری خالده 0 0 0 علی دشتی عیسی خوجملی محمد خوجملی 0 01:12.560 3
6 نشاندار ن ذوالفقار خاتون خلیج 0 0 0 مهرزاد بیرگانی کیوان سپهوند عبدالخالق چپرلی 0 01:16.690 7
7 والا م امیرسعدون کتایون 0 0 0 جواد نعمتی مهدی صادقی علیمحمد غراوی 0 01:15.190 6
8 نیلمان رنگرز ن الریام صامد روچینا 0 0 0 اصغر محمدی مسعود پورمانیان متین جرجانی 0 01:14.600 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 چکاوک ن سلتیک سایلنس نم نم 0 0 0 محمد پورمانیان مسعود پورمانیان متین جرجانی 0 01:04.900 5
2 آدی بای ن نیوهالو بی نظیر 0 0 0 حاج یوسف لک نوری قورچایی مهدی قورچای 0 01:04.660 4
3 مای آرچر م بد ازآی وانابی جهاندیده2 0 1 0 حسام جمالی ومحمد قرنجیک رشید روشنی کمال دالی جه عطا 0 01:03.530 2
4 سهند110 ن المرام صبا 0 1 0 اسدالله رجال و منصور توغدری فیض الله رجال عبدالخالق چپرلی 0 01:06.690 6
5 جان ثریا م مای جوی جرسی 0 1 0 حاج فریدون قره دولاق آشجان قزل بنیامین جرجانی 0 01:03.310 1
6 وابل ن پایدار درنام 0 1 0 احمدمحمدنژاد عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 0 01:04.260 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پگاسوس ن پریمووالنتینو مهری 0 0 0 محمدخان عشقان ملک طاهر صالح پور 0
2 سیتی گل م سیتی لیدر فیفا 0 0 0 گلستانپور مجید صالح پور 0
3 النا م رشاد هدینگ پست 3 0 0 امیر سلیمانی فرهاد خانقلی زاده قزل بنیامین جرجانی 0 01:09.570 6
4 هچ کوکو ن متوهج کوکومامبو 0 1 0 امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی نادر صالح پور 0 01:02.880 1
5 مسترواندرفول ن تیشتر شاهدخت 0 0 1 حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 0 01:04.110 3
6 تاتیا م تاواش آن د گو 0 0 0 کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 0 01:04.080 2
7 جانر ن سیمولیت دزیره 0 0 2 اوکتای صیادی ابراهیم مهرانی عبدالحلیم قبادی 0 01:05.320 5
8 مون لایت2 ن دلرد رزکورت 0 1 1 وانیا وآراد مهرپرور محمداسلم محمدی محمد خوجملی 0 01:04.120 4
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ریورویس ن سیتی لیدر میدنایت کالر 1 0 0 امین رادان امیر جعفرپور علیمحمد غراوی 0 01:01.730 2
2 اکشن هج م متوهج اکشن رز 1 1 1 حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 0 01:00.920 1
3 کلکتی کت ن متوهج کلکتیبل 1 1 1 حسین دیزجی رشید روشنی 0
4 آنیک م جانادل سیلوعت 1 1 2 ایلیاد و بهزاد اوده عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 0 01:02.790 4
5 رویال کلاسیک ن تریفیک چلنچ بیونسه 2 1 1 ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا عنایت اله قولرعطا 0 01:02.910 5
6 دنی مون م شاهین میاکراست 1 0 1 مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور 0 01:03.010 6
7 ریوگالکسی ن سیتی لیدر ریوکریستال 0 2 1 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور متین جرجانی 0 01:02.570 3
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 نورمن ن نیومن سوران 0 0 0 پوریا آسایش محسن فتاحی بنیامین جرجانی 52 1
2 گومیشتل ن مبارک شیوا 0 0 0 گلناز مرادی فرد منصور دهقانپور محسن یزدان فر 56
3 نرون مسعود ن تالاموره کیانا لرستان 0 1 0 یزدان عالیخانی امین سگوند امین محمدی 52
4 مکام بیزاردکان ن گرگ بنت حماسه 1 1 1 مهندس رضا حلوایی سیدجمال میردهقان ابوالفضل دهقان 53
5 نریمان میریزد ن رهام بی بی بلبک 0 0 2 ولی الله دالوند مسعود پورمانیان متین جرجانی 52 3
6 لردقنبری ن دلاورسیاوش بیلور 1 0 0 حاج بهرام قنبری پهلوان حسن قانعی زاده بهمن خلیلو 54
7 گیتار شیخ یزد ن برفین خضراء شیخ 1 2 0 حجت دقاق پور جلال غفوریان عنایت اله قولرعطا 56
8 گردباد رضایی ن ایگلزوینگز شاه بانو ضایی 3 2 0 یاسر دهقان سید اسماعیل حسینی عبدالخالق چپرلی 56
9 گلال عقیلی ن کهکشان حریررخ 1 1 1 شهاب شهاب پور شهاب شهاب پور یعقوب غمخوار 56
10 گیومات ن لهن گرین گل شیدا 2 2 1 قاسم حسینی قاسم حسینی علیرضا سپهوند 56
11 گیل سان ن مبارک زبان زد 3 2 0 ندا شیخی آق اویلی خوجملی محمد خوجملی 56 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ضد1 ن بورن توبی کینگ سرور خانوم 2 2 0 حامد چاوش عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 53 01:32.310 3
2 بالاهج م متوهج ترن بلاش 3 1 1 حسین دیزجی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 52 01:32.300 2
3 ریواورکید م سیتی لیدر ریوبیوتی 1 0 0 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور متین جرجانی 50 01:41.360 6
4 لارسن ن ابوریجینی برتولینی کویین 2 3 1 دنیل استاد مجید صالح پور نادر صالح پور 53 01:32.330 4
5 ریواورهان ن سامردولدرومز ریوامپلیکیشن 4 0 1 تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور علیمحمد غراوی 56 01:31.810 1
6 نجیب خان ن جانادل روفیان 2 1 2 مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان بنیامین جرجانی 52 01:32.470 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 ویکتوریادریم م لاکی دریم کارملا 1 0 1 امین بیرانوند جبارصالح پور نادر صالح پور 0 01:36.790 4
2 دراگل م پوملاتو دلار 1 0 0 حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 0 01:35.540 2
3 نان آور ن ایرامینم برایت مون 0 1 0 کمال دازگنبدی میرعلی مهرانی عبدالخالق چپرلی 0 01:39.350 6
4 سل اشتون م سامردولدرومز ریبا 0 1 0 مرحوم حاجی اردی مرجانی بهرام حاجی زاده مهرداد خوجملی 0 01:34.930 1
5 استاراسکای ن مای جوی لیدی اسکای 0 1 2 فرنازشکاری احمد قلی قربانی محمد خوجملی 0 01:36.540 3
6 پازن لرستان ن سلتیک سایلنس سیبل جان 0 3 0 محمد پورمانیان مسعود پورمانیان متین جرجانی 0 01:36.800 5
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام