جدول مسابقات هفته 10 فصل تابستان تهران 1396/05/27

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 0تا 10امتیاز) (از 3 تا 5سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:10.830
2
4 0.0 -
6 روز قبل 2-?
0-1-0 /2
علی اکبر حسین آبادی جلال غفوریان متین جرجانی
01:11.570
3
4 0.0 -
34 روز قبل 2
0-1-0 /1
حاج قاسم آلبوقبیش کیوان سپهوند امین محمدی
01:13.390
4
3 0.0 -
13 روز قبل 2
0-0-0 /1
مروارید کیش داود جمشیدی
01:13.410
5
3 0.0 -
34 روز قبل 5-2
0-1-0 /2
سید نورالدین موسوی مسعود پورمانیان
01:15.360
6
3 0.0 -
34 روز قبل 7
0-0-0 /1
میثم اسماعیلی ایوب ایگدری
01:16.820
7
5 0.0 -
13 روز قبل 7-7-2-?-7
0-1-0 /6
سیدحسن غبیشاوی سیدعبدالله غبیشاوی
01:18.100
4 0.0 -
34 روز قبل 3-4
1-0-0 /2
منصور حیدری راد مسعود پورمانیان
4 0.0 -
34 روز قبل 8-3-?-?-?
1-0-0 /5
حاج علی مصدق اردکانی منصور دهقانپور
4 0.0 -
196 روز قبل 3-?-3
2-0-0 /3
محمدعلی کوچکی حسین دورقی
2
تهران نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:03.350
2
2 0.0 -
48 روز قبل ?
0-0-0 /1
01:03.680
4
2 0.0 -
113 روز قبل 10
0-0-0 /1
سارا دمیرچی مجید صالح پور
01:06.370
5
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی
01:06.940
6
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی
01:07.570
7
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
فاطمه و زهرا پورمانیان مسعود پورمانیان
01:08.280
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرتضی شیرازی محمداسلم محمدی
3
تهران نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
فرشاد گرجی و رضا حاجی زاده محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی
01:01.960
01:03.830
3
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
فاطمه و زهرا پورمانیان مسعود پورمانیان امین محمدی
01:04.640
4
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
آرش و امین وطن دوست امیر جعفرپور
01:06.850
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
کاوه اختراعی حمید صالح پور
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
حامد موحد فیض الله رجال
2 0.0 -
27 روز قبل 4-8
0-0-0 /2
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل
4
تهران نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 80,000,000 ریال جایزه دوم: 40,000,000 ریال جایزه سوم: 20,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
34 روز قبل 1-1-?-1-2
0-1-4 /6
01:00.500
2
4 57.0 -
34 روز قبل 1-3-2-6-1
2-3-4 /11
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی امین محمدی
01:00.600
3
3 54.0 -
34 روز قبل 3-1-2-3-6
4-2-3 /11
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:00.900
4
6 58.0 -
113 روز قبل 6-7-2-4-2
7-6-6 /35
امیرعلی هفت تنی فرهاد خانقلی زاده قزل
01:02.620
5
5 56.0 -
162 روز قبل 3-3-3-5-4
7-4-2 /21
محمود نعیمی عبدالرحمن کلته
01:04.920
4 52.0 -
13 روز قبل 1-4-5-3-5
2-2-2 /18
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
5
تهران نژاد تروبرد (از 24تا 42امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 18:30 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
6 روز قبل 3-6-2-4-7
3-1-2 /10
01:30.100
2
3 0.0 -
20 روز قبل 3-2-2-1-7
1-3-2 /7
01:30.740
3
4 0.0 -
13 روز قبل 3-5-6-3-8
3-0-2 /16
01:31.360
4
4 0.0 -
20 روز قبل 4-7-1-3-5
1-3-2 /10
دنیل استاد مجید صالح پور
01:32.450
5
4 0.0 -
6 روز قبل 5-2-1-4-2
0-2-2 /7
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری
01:32.540
3 0.0 -
6 روز قبل 4-3-1-3-2
2-2-1 /9
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
6
تهران نژاد دوخون (از 20تا 38امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
1400 متر 19:00 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
27 روز قبل 1-1-2-3-2
0-3-2 /10
2
3 0.0 -
13 روز قبل 2-2-4-6-2
0-4-1 /10
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان
3
4 0.0 -
6 روز قبل 3-6-5-7-11
3-1-2 /12
3 0.0 -
13 روز قبل 4-2-3-2-4
1-4-1 /10
حاج رحیم و مسعود قرنجیک محمد خوجملی
4 0.0 -
13 روز قبل 7-7-8-4-1
0-0-3 /12
4 0.0 -
34 روز قبل 6-5-7-9-5
3-1-3 /21
5 0.0 -
190 روز قبل 4-6-10-12-5
2-1-2 /14
عبدالله عطایی و دشت نوردان محمد شریف تاتاری
7
تهران نژاد عرب (از 8 تا 16 امتیاز) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 19:30 جمعه 1396/05/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:44.850
2
4 0.0 -
70 روز قبل 4-?
0-0-0 /2
01:46.040
3
4 0.0 -
13 روز قبل 5-5-?-1
0-0-1 /4
01:46.130
4
4 0.0 -
13 روز قبل 4-1-?-3-2
1-1-1 /5
سرکار خانم آسایش سید اسماعیل حسینی
01:46.750
5
4 0.0 -
13 روز قبل 6-10
0-0-0 /2
مهدی حسینی محسن فتاحی
01:47.700
6
4 0.0 -
6 روز قبل 1-?-4-?
0-0-1 /4
سید علی رشیدنیا نورمحمدآرمیده
01:49.530
7
6 0.0 -
27 روز قبل 3-3-?
2-0-0 /3
مجید وحیدی منش نفس بردی مختوم نژاد
01:51.750
8
6 0.0 -
315 روز قبل 10-10-3-?-?
1-0-0 /5
حمیدرضا گونجی رسول بیرانوند
01:54.790
4 0.0 -
20 روز قبل ?-2-?
0-1-0 /3
یزدان عالیخانی امین سگوند